Unisport

Oppbygging av kunstgressbanen

Å legge en kunstgressbane er mer omfattende enn å rulle ut noen ruller med kunstgressmatte. Her kan du lære mer om hvordan et kunstgressystem bygges opp!

kunstgressystem oppbygging-unisporp

Ulike typer kunstgressystem

Kunstgressystem med sviktpad

Et kunstgressystem med sviktpad installeres ofte med et kunstgress som er 40 mm. Dette fylles med sand og granulat. Dempingen (svikten) på slike baner kommer fra både fyllmaterialet og den underliggende pad'en. 

Kunstgressystem uten sviktpad

Et kunstgressystem som installeres uten sviktpad trenger mer innfyll, da dette alene står for dempingen i banen. Kunstgresset har derfor gjerne en strålengde på 50-60 mm for at rett mengde innfyll skal på plass.

Kunstgress Miljøsystem

Avhengig av eventuelle lokale miljøforskrifter, finnes det kunstgressystemer som i sin helhet oppfyller forskrifter om bruk av kjemikalier.
Som Nordens ledende leverandør av kunstgress, mener vi i Unisport at det er svært viktig at vi er vårt ansvar bevisst, og sitter i førersetet i forhold til innovasjon og utvikling av mer miljøvennlige kunstgressløsninger. Vi var det første firmaet som utviklet miljøtilpasset kunstgress i Norden,og vårt utviklingsarbeid er et konstant pågående arbeid i søken om hele tiden å bli bedre. Vi bruker komponenter i vårt kunstgress som tilfredsstiller de tøffeste miljøkrav, samt at vi forsøker å påføre minst mulig miljøpåvirkning når vi frakter våre produkter.

Effektivitet i balanse med grønne produksjonsprosesser

Både vår egen Saltex-fabrikk og vår partner Greenfields bruker moderne produksjonsanlegg og setter en ny bransjestandard ved å opprettholde en perfekt balanse mellom effektivitet og ren produksjon.  Vi bruker produksjonsmetoder som krever mindre energi og vannforbruk, mindre CO2 utslipp samt reduserer avfall og avløpsvann.

Våre kunstgress er 100% resirkulerbare.

Underkonstruksjon for kunstgress

Det er svært viktig at underkonstruksjonen er korrekt konstruert,  hvis ikke kan det oppstå setningsskader. Slike skader kan medføre store ekstrakostnader hvis de må utbedres, da kunstgress, sand og granulat må tas av. Dette er et kostnadskrevende arbeid, både i tid og penger. I tillegg må selvfølgelig anlegget stenges i reparasjonsperioden, med de utfordringer det skaper for kamp og treningsvirksomhet. 

Underkonstruksjonen består av: 

  • Avjevning med sand  0-4/8
  • Bærelag 0-30
  • Forsterkningslag

Total tykkelse på underkonstruksjonen avhenger av bæreevnen og teleforekomst til overflaten som underkonstruksjonen bygges på. 

Drenering av kunstgressbaner

En velfungerende drenering hindrer at vannet ikke samler seg på banen. Det er flere måter å drenere kunstgressbaner, hvilket alternativ som er best varierer fra sted til sted.

Kontakt oss gjerne for råd og tips knyttet til bygging av kunstgressbaner, underkonstruksjon eller drenering. Vi kan hjelpe deg i alle faser av produksjonen!

Holdbarhet

Når vi i Unisport  snakker om holdbarhet mener vi ikke bare holdbare produkter. Det er for oss en selvfølgelighet at våre produkter og garantier skal tilsvare våre kunders forventninger og klare de tester som kreves. Holdbarhet hos oss omfatter så mange flere komponenter der det viktigste er at vi tar hensyn til miljøet slik at kunstgresset, og alle komponenter kan gjenbrukes til nye kunstgressprodukter. Det gjelder alt fra kunstgress, fyllmateriale, installasjonsmetode og ansvar.

Pål Lydersen

Salgssjef Kunstgress +47 915 69 212

Sende e-post

Pål Lydersen Unisport

Per Ulseth

Ansvarlig totalentrepriser og produkter kunstgress +47 913 85 444

Sende e-post

per ulseth unisport
Fortell meg mer

Sportsutstyr til idrettshaller

Kontakt Oss