Unisport

Rådgivning

I denne seksjonen vil det komme informasjon om forhold som er viktig å overveie før man går til innkjøp av et idrettsanlegg  (idrettshall, fotballbane, gymsal etc). Rådgivningen her er beregnet for kommuner, entreprenører, idrettslag og arkitekter.

Sportsutstyr til idrettshaller

Kontakt Oss