Unisport

Sviktpad til kunstgressbaner

Støtdemping og energiettergivelse i et kunstgressystem kan komme fra fyllmaterialet, det vil si gummigranulatet som legges i kunstgresset, eller fra en sviktpad som legges under kunstgresset, og da i kombinasjon med fyllmaterialet.

Kunstgressbaner med eller uten Sviktpad

Legger man et kunstgressystem med sviktpad, vil man oppnå god svikt både fra selve paden, og mengden fyllmateriale som legges i kunstgresset kan reduseres. Likevel er det viktig at man aldri legger i mer enn 15 mm fyllmateriale for å sikre at fotballstøvlenes knotter skal få godt feste og ikke minst gjøre det mulig å bruke banen også om vinteren. Dersom man velger sviktpad, brukes et kunstgress med lavere stråhøyde som er nøye tilpasset en mindre mengde gummigranulat.

Avhengig av hvilke forutsetninger man har, finnes det ulike typer sviktpader å velge mellom. Krav i forhold til miljø, gjenvinning, undervarme og lignende er viktige aspekter som man må ta hensyn til når man velger et kunstgressystem med sviktpad.

Pål Lydersen

Salgssjef Kunstgress +47 915 69 212

Sende e-post

Pål Lydersen Unisport

Per Ulseth

Ansvarlig totalentrepriser og produkter kunstgress +47 913 85 444

Sende e-post

per ulseth unisport
Fortell meg mer

Sportsutstyr til idrettshaller

Kontakt Oss