En bæredygtig fremtid - vores partnerskaber

Sundheden og trivslen hos mennesker, der bruger vores produkter, er udgangspunktet for vores udvikling – i både et funktionelt og sikkerhedsmæssigt perspektiv. Brugere af vores produkter, sportsudøvere i alle aldre og på alle niveauer har den grundlæggende ret til at gøre brug af et sportsanlæg i høj kvalitet, som er fremstillet af sikre materialer. Derfor er vi også meget opmærksomme på valget og monitoreringen af vores leverandører og partnere.


UNISPORTS PROGRAM FOR VALG OG MONITORERING AF LEVERANDØRER (REACH – overholdelse af kemikalier)
Unisport betragter bæredygtighed som en forpligtelse og stræber efter at drive virksomhed på den mest ansvarlige måde. Vi udvikler vores ekspertise til at hjælpe vores kunder med at være mere bæredygtige, og vores produktportefølje omfatter også miljøvenlige produkter. For at kunne gøre dette har Unisport et virksomhedsprogram for monitorering af leverandører for at sikre fx overholdelsen af REACH-regulativet i vores produkter.

PARTNERSKABER
Vi kunne selvfølgelig ikke få dette til at lykkes uden vores gode partnere! Her er nogle af vores branchesamarbejder inden for idrætsfaciliteter:

FIFA'S FORETRUKNE PRODUCENT
Den internationale fodboldorganisation FIFA kontrollerer egenskaberne og testkriterierne for kunstgræsbaner. Testene tilstræber at fremstille kunstgræsbaner med optimale spilleegenskaber til fordel for spillerne. En græskvalitet skal bestå laboratorie- og banetest for at blive godkendt af FIFA. Græskvaliteterne hos Saltex via Unisport er blevet testet og godkendt i overensstemmelse med de højeste FIFA-standarder og adskillige andre nationale standarder. Saltex har været en del af FIFA's kvalitetsprogram siden 2002 og en af FIFA's få foretrukne producenter (FIFA Preferred Producer) i verden siden 2011, og sammen med FIFA deltager de aktivt i udviklingen af branchen. (En FIFA Preferred Producer er en producent af kunstgræs, som er en etableret licenstager i FIFA's kvalitetsprogram og har yderligere ekspertise inden for det bygge- og anlægsarbejde og projektledelsesarbejde, der er nødvendigt for at understøtte alle de påkrævede elementer, som sikrer, at enhver kunstgræsbane, der bygges under deres faner, er af højeste kvalitet).

Medlem af ESTO
Saltex, som nu er en del af Unisport Group, er også et af de stiftende medlemmer af ESTO (European Synthetic Turf Organization), som blev stiftet i 2007. Organisationen promoverer de fælles vedtagede regler om adfærd og spiller en aktiv rolle i udviklingen af standarder og testmetoder, der bruges i kunstgræsbranchen, og faciliterer ligeledes dialog mellem forskellige parter.

WFSGI
Saltex, som nu er en del af Unisport, er også medlem af WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry).
BIOFILL R&D-SAMARBEJDE MED SYNBRA TECHNOLOGY B.V.
Synbra Technology B/V og Unisport har sammen udviklet et biobaseret og bionedbrydeligt opfyldningsmateriale: Saltex BioFill™ – designet til anvendelse i kunstgræssystemer til fodboldbaner.  Biofill bruges også som en komponent i vores nyeste kunstgræssystem ved navn Saltex Legacy™ – VI ER BANEBRYDENDE – DET FØRSTE 100 % ORGANISKE OG GENANVENDELIGE OPFYLDNINGSMATERIALE TIL FODBOLDBANER!

GENANVENDELIGT INFILL TIL FODBOLDBANER!
Læs mere om Biofill her >>

GENANVENDELSE MED RE-MATCH A/S – Vi skaber en bedre virksomhed og en ren samvittighed!
Unisport samarbejder med en genbrugsvirksomhed, Re-Match A/S, om genanvendelse af kunstgræs til fodbold. Uden at efterlade affald fra de oprindelige komponenter giver Unisport muligheden for bortskaffelse og genanvendelse af de brugte kunstgræsbaner uden at påvirke miljøet negativt. Det betyder, at kunden kan skaffe sig af med gammelt kunstgræs på en miljøvenlig måde. Kunstgræs består af 6 % beklædning, 4 % fiber, 30 % gummi og 60 % sand. Re-Match kan adskille alle komponenterne og genbruge dem i kunstgræsbranchen eller sælge de enkelte produkter til andre formål.

ET SUNDERE SAMFUND IGENNEM BÆREDYGTIGE PROCESSER OG PRODUKTER

Læs mere

INSPIRATION TIL ET SUNDERE SAMFUND

Læs mere

BESKYTTELSE AF MILJØET

Læs mere

Saltex BioFill™

Et 100% naturligt og miljøvenligt infill materiale til kunstgræs.

Læs mere
Kontakt Os