Norway Adventure and Movement Lab

Unisport toimittaa Adventure and Movement Lab -kokonaisuuden Norjaan

The Norwegian Adventure and Movement Lab -projektin tavoitteena on ”Big datan” avulla lisätä ihmisten motivaatiota liikkumiseen sekä luoda urheilukeskus, jossa salissa tapahtuvat aktiviteetit voidaan rekisteröidä ja kartoittaa antureiden, kuten käyttäjän matkapuhelimen, kautta. Big datan perusteella käyttäjät saavat palautetta toiminnastaan, jonka toivotaan luovan uudenlaista motivaatiota aktiivisuuteen ja kehitykseen.

 

Hanke perustuu tavoitteeseen luoda tulevaisuuden liikuntapaikkoja. Fyysisessä "cyber" -areenassa digitaalisten ja analogisten rajapintojen uusia ja innovatiivisia ratkaisuja testataan käyttäjän omien lähtökohtien mukaan. Hankkeen tavoitteena on motivoida ja ohjata ihmisiä liikkumaan erilaisilla tavoilla. Työskenneltyämme neljä vuotta tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa, olemme erittäin iloisia siitä, että voimme nyt aloittaa ensimmäisen tulevaisuuden liikuntapaikan rakentamisen. Tämän 3000 neliöisen korkeateknologisen liikuntapaikan on määrä valmistua vuoden 2019 lopulla ja se asennetaan Norjaan Stavangerin keskustan ulkopuolelle.

Unisportin urheilukalusteiden päälle tuleva Bolder Technology AS:n kehittämä digitaalinen "kerros" perustuu integroituun alustaan, jonka avulla käyttäjät voivat kerätä ja käyttää omia tietojaan. Järjestelmä inspiroi käyttäjiä ja lisää tietoisuutta omasta harjoittelusta ​​ja oppimisesta ​​ja siten sitouttaa heidät entistä aktiivisempaan toimintaan.

"Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen fyysisen liikkumisympäristön, joka sisältää kiipeilyseiniä, high rope- ja Via ferrata (suojattu kiipeilyreitti) -radat, köysiradan ja trampoliinipuiston. Haluamme tarjota seuraavan sukupolven aktiivisuutta lisääviä liikuntapaikkoja. Mielenkiintoisten urheilupaikkojen rakentamisen sekä yksilöllisen tiedonkeruun, -käsittelyn ja vuorovaikutuksen omaavan anturiverkoston avulla voimme sekä dokumentoida käytössä olevien erilaisten urheiluympäristöjen arvon että kehittää uusia tuotteita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita", kertoo Johannes Madsen Unisportilta.

Tarjoamalla jännittäviä fyysisiä aktiviteetteja yhdistettynä innovatiivisiin digitaalisiin ratkaisuihin avautuu uusien mahdollisuuksien maailma. Tulevaisuudessa käyttäjät voivat kokea kokonaan uuden tavan olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, seurata kehitystään itsestä kerättyjen tietojen avulla ja saada inspiraatiota motivoiville aktiviteeteille - iästä, kunnosta tai tasosta riippumatta. Käyttäjä saa siten henkilökohtaisen harjoittelukokemuksen, joka perustuu käyttäjän liikkumishistoriaan ja mieltymyksiin, yhdistettynä muiden käyttäjien kokemuksiin. Näin varmistetaan, että käyttäjät kohtaavat aina sopivimmat haasteet ja aktiviteetit, joko kiipeilyseinällä, trampoliinilla tai köydellä. Samanaikaisesti käyttäjän motivaatio kehittyä sekä fyysisesti että henkisesti vahvistuu edelleen.

"Me näemme projektin elävänä laboratoriona, huikeana testi- näyttelyareenana, jossa yhdistyvät täysin uusi yksilöiden ja ympäristön välinen vuorovaikutus, jonka kautta digitaalinen foorumi luo uusia tapoja oppia, liikkua ja luoda sosiaalisia suhteita", toteaa Truls Engstrøm Bolder Experienceista.

Liikuntapaikasta tulee 23 metriä korkea, 100 metriä pitkä ja 30 metriä leveä. Unisport on hankkeen välinetoimittaja.

"Koko liikuntapaikkaa hallinnoidaan digitaalisesti, niin hallin sisäänkäynnissä kuin kulunvalvonnassa niille asemille, jotka saattavat vaatia todistuksia tai vähimmäispituutta. Tämä tuo käyttäjille lisäarvoa ja edesauttaa yleisesti turvallisempaa toimintamuotoa hallissa. Tulevaisuuden liikuntapaikka on täällä ja innovaationa se on virstanpylväs siinä, miten mietimme toimintoja, ylläpitoa, käyttöä ja tehokkuuden mittausta", kertoo Jørn Larsen Unisport Scandinavian johdosta.

Ota meihin yhteyttä