Innovative idretts- og aktivitetsrom

Unisport Scandinavia har mange års erfaring med innredning av idrettshaller og gymnastikkhaller. Det leveres selvfølgelig også idrettsutstyr til utendørs bruk.

Nåtidens fokus på fysisk aktivitet har allerede hatt betydning for hvordan vi bruker idrettsanleggene og hvordan denne har endret seg over de senere årene. Det er i dag behov for å kunne integrere flere ulike idrettsgrener, for derved å motivere flere til å være fysisk aktive. Det er Unisports ambisjon å skape multifunksjonelle rom, hvor det nettopp er plass til forskjellige idrettsgrener og aktivitetsformer.

I idrettshaller og gymnastikksaler skal ribbeveger, bomsett, speilvegger og andre fasiliteter tilpasses det arealet man har til rådighet. Fast utstyr og redskaper monteres, så de enkelt kan svinges inntil veggen og på den måte, gi plass til mange type idretter. Dermed blir hallen anvendelig for flere og mer enn kun tradisjonelt ballspill.

Med den kunnskapen vi besitter og har opparbeidet de siste 100 årene, har vi de skarpeste hodene i bransjen som kan rådgi og veilede ved innredning av både arealer som er tiltenkt idrettsfunksjonell aktivitet og bistå med å skape aktivitetsfremmende arealer der det tidligere ikke har vært fokus. Våre team av kompetente konsulenter, prosjektleder og montører sørger for at vi kan bidra gjennom hele prosessen og være med deg helt fra tanke til gjennomføring. 

 

Bilder / Inspirasjon

Fortell meg mer
Kontakt Oss