Rapporteringsplattform First Whistle

Dårlig oppførsel og ikke-samsvarende oppførsel kan forekomme i alle organisasjoner og arbeidsmiljøer. Det er viktig å rapportere om uønsket atferd og manglende overholdelse så tidlig som mulig. Dette gjør det mulig for organisasjonen å finne ut mer og korrigere situasjonen.

Ved å bruke denne kanalen kan du uttrykke bekymringer eller rapportere manglende overholdelse i fortrolighet.

Lagre din personlige kode på slutten, og gå tilbake til denne kanalen for å gi mer informasjon.

Dine personopplysninger – som navn, e-postadresse eller IP-adresse – lagres ikke med mindre du bestemmer deg for å sende inn slik informasjon selv.

Juuriharja | First Whistle Service 

Kontakt Oss