Tennis

Tennis er en idrett med lange tradisjoner og Det Internasjonale Tennisforbundet (ITF) er det styrende organ for utforming og bestemmelser rundt spillets regler, også i Norge. Se og kjøp utstyr i vår Webshop >

Tennisbanen

En fullstor tennisbane er 23,77 meter lang og 10,97 meter bred. Ved "Singles"-spill ekskluderer man yttersidene av banen og spiller på 8,23 meters bredde. Banen splittes i to på midten av et nett. Underlaget kan variere; les mer om våre ulike underlag her >

offisiell størrelse tennisbane unisport tennisforbundet

Tennisballen

Hvilke tennisballer som er godkjent for spill avgjøres av en rekke faktorer satt av ITF. Masse, størrelse, sprett, deformasjon og farge. Disse er fordelt på fire ulike balltyper (Rask, medium, treg eller spill ved stor høyde. Ballens deformasjon skal være gjennomsnittet av en enkelt lesing hver av tre vinkelrette akser. Ingen to individuelle avlesninger skal variere mer enn 0,08 cm (0,031 tommer).

Tennisracketen

Det Internasjonale Tennisforbundet (ITF) avgjør om utstyr er godkjent eller ikke. Racketen skal ikke overstige 73,7 cm i total lengde og 31,7 cm i total bredde. "Treff-flaten" skal aldri overstige 39,4 cm i lengden, målt parallelt med håndtakets lengdeakse og 29,2 cm i bredde når den måles vinkelrett på håndtakets lengdeakse. Ekstra festede objekter er i utgangspunktet mot reglementet med mindre det er klassifisert som "Player Analysis Technology", eller som brukes til å begrense eller forhindre slitasje eller vibrasjoner, eller bare for rammen til å fordele vekt. 

Minitennis

Minitennis spilles på en mindre flate. Anbefalte mål på NTF er 13,4 x 6,1 (som er samme størrelse som en badmintonbane). Det kan være en fordel å spille minitennis før man prøver tennis da det er noe lettere samtidig som man lærer seg noe av det mange mener er det et av de viktigste prinsippene i tennis: Teknikk før kraft. Poengtelling foregår på samme måte som i tennis (15-30-40-SET). Minitennis spilles lavtrykksballer eller skumballer.

Spillemidler og finansiel støtte

Spillemiddelordningen er statlig, og administreres av fylkeskommunen. Søknad skal derfor sendes til kommunen. Klubben kan gjennom spillemidler søke om støtte til nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende. Spillemidler er begrenset oppad til 1/3 av kostnad inkludert mva. Dersom anlegget er åpent for allmenheten kan eventuelt 50% dekkes, men da er tilskudd oppad begrenset til 300.000 kr. For tennishall er det følgende tilskuddssatser: 

  • 1 bane -   inntil 3 mill. kr
  • 2 baner - inntil 5 mill. kr
  • 3 baner - inntil 7 mill. kr
  • 4 baner - inntil 9 mill. kr

Skal du investere i flere enn fire baner eller ønkser å investere i padeltennisbaner tas det særskilt vurdering. Rehabilitering av eksisterende anlegg følger tilskuddssatsene for nye anlegg.

Fortell meg mer
Kontakt Oss