Trampett

Gymnasten er til enhver tid avhengig av en trampett som presterer likt hver gang. På den måten vet utøveren hvordan man forholder seg til den og unngår skader eller ulykker. At utstyret er varig og av høy kvalitet er derfor avgjørende for en trygg gjennomføring. Vår sortiment trampetter består av høykvalitets utstyr med ulike funksjonaliteter for ulike aldergrupper eller brukere. 

DORADO-40 TRAMPETT
Dorado-40 fjæret trampett passer til gymnastikk på elitenivå i troppsgymnastikk. Vi anbefaler denne trampetten for seniorgymnaster og for menn junior 15 +. 

Artikkelnummer: 3040

  • Dimensjoner: 125 x 125 x 125
  • Dimensjoner vid lagring: 125 x 125 x 30
  • Vekt: 80.00 kg

Dorado 40 trampett LEG fra Unisport

DORADO-36 TRAMPETT
Dorado-36 anbefales til gymnaster fra 10 år og oppover. Denne trampetten ble benyttet av det svenske landslaget i troppsgymnastikk, damer, mix og menn under Europamesterskapet på Island i 2014. Den har en stabil stålramme og den gyle duken indikerer 36 fjærpunkter. Rammedeksler og 3 transporthjul er inkludert.

Artikkelnummer: 3036

  • Dimensjoner: 125 x 125 x 65-80 cm
  • Dimensjoner vid lagring: 135 x 135 x 40 cm
  • Vekt: 80.00 kg

Dorado 36 trampett LEG från Unisport

LEG-32 TRAMPETT
LEG-32 trampett er designet for å gi gymnasten maksimal respons under bruk med lengre og kraftigere fjærer, og gi gymnasten mulighet til å få riktig posisjon før starten av "svevefasen". Trampetten er vertikalt justert i den høye delen med egne "hurtig-splinter" og kan justeres i fire trinn; 65, 70, 75 og 80 cm for å tilfredsstille UEG-forskriften. 

3 transporthjul for enke manøvrering og rammebeskyttelse er inkludert. Vi anbefaler å bestille sikkerhetskil og bruke denne for all trampolineaktivitet. LEG-32-trampetten anbefales for brukere i alteren 6-16 år for troppsgymnastikk og skolegymnastikk.

Artikkelnummer: 30032

  • Dimensjoner: 1180 x 1180 x 800 mm
  • Dimensjoner vid lagring: 1350 x 1400 x 350 mm
  • Vekt: 45.00 kg

LEG 32 trampett från Unisport

Leg trampettkil unisport

 

tor christian evensen unisport

Tor-Christian Evensen

Sales Consultant - Indoor Sports

Telefon:

+47 940 01 316

Land:

Norge

Sende e-post

Fortell meg mer
Kontakt Oss