Unisport & Fairtrade

Unisport er del av et system for bærekraftig produksjon og handel

Vi forstår at å jobbe frem mot en bærekraftig industri krever tid, energi og ren vilje. Og vi forstår at selv om vi produserer miljøvennlige produkter, der ingen andre kan, tar det oss kun halve veien. Nettopp derfor har Unisport sertifiserte Fairtrade-produkter og jobber aktivt mot en bærekraftig internasjonal handel.

unisport fører produkter sertifisert av fairtrade

Fairtrade hjelper oss å bruke ekstra fokus på råvarene vi bruker og for å sikre at vi handler så sosialt bærekraftig som mulig. Samtidig hjelper sertifiseringen oss med å arbeide holistisk og systematisk for en grønnere fremtid.

Flere av våre sports-baller til en rekke ulike idretter, finner du med Fairtrade merket. Dette er fordi at prosessen og måten de er produsert, er sertifisert i henhold til kravene og standardene satt av Fairtrade. Vi i Unisport er svært stolte over å kunne sikre at våre varer er laget på en slik måte at vi hjelper å forbedre livene til arbeidere og beskytter miljøet. 

unisport fairtrade bærekraft miljø

SERTIFISERTE PRODUKTER I OFFENTLIGE ANBUD
Gjeldende lovgivning rundt offentlige anskaffelser indikerer at oppdragsgiver skal ha ruter i samsvar med arbeid for å fremme grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen. Offentlige anskaffelser gir med andre ord kommuner og andre offisiell innkjøpere en unik mulighet til å etterspørre produkter og tjenester som tar hensyn til mennesker og miljø. Strømlinjeform prosessen og etterspør sertifiserte produkter for å sikre at miljø, bærekraft og menneskerettigheter blir ivaretatt - på denne måten blir du en aktiv bidragsyter til bærekraftig forbruk! 

Hvis du vil ha med informasjon angående hvordan du kan gå videre med bærekraftige anskaffelser, kan du kontakte personalet vårt for veiledning. La oss jobbe bærekraftig, sammen. 

Kontakt Oss