Unisport - Sertifisert Miljøfyrtårn

Bærekraft - helt enkelt.

unisport miljøfyrtårndvn gl iso9001 iso14001 unisportiso sertifisert bedrift unisport idrettsanlegg

Vi oppfyller strenge krav til blant annet; avfallshåndtering, transport, produksjon, HMS, energieffektvitet og innkjøp. 

Unisport tar miljø og bærekraft på alvor. Derfor er vi sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift i Norge. I tillegg til miljøfyrtårn er våre produksjonslokaler sertifisert ISO9001 og ISO14001. Å være sertifisert gjør oss i stand til å vise at vi opererer med god miljømessig, sosial og etisk standard i bedriften, samt at det bidrar til gode forutsetninger for å oppnå flere av FN's bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Arbeidet mot en bærekraftig industri hjelper oss å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med miljøforbedrende tiltak og reduserte klimagassutslipp. Alt i alt, bidra til en grønnere industri og et sunnere samfunn.

Ved å benytte digitale verktøy, har vi god statistisk oversikt som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt, og hvor vi har forbedringspotensial, slik at vi alltid kan jobbe målrettet for å bli enda bedre.

KONKRETE RESULTATER AV MILJØRETTET ARBEID

ReMatch: Vi er i partnerskap med verdens eneste godkjente resirkueringsstasjon av kunstgress. Dette gjør at vi alltid vet hvor vi sender gammelt kunstgress og hvordan det blir behandlet. Mye av materialet er har gode muligheter for gjennbruk, noe som gjør at det er mulig for oss å benytte i vår produksjon. 

BioFill: Arbeidet mot sunne produkter og prosesser har ledet oss mot biobaserte og biologisk nedbrytbare produkter. Det betyr at produktene ikke har noen negativ belastning på naturen og er ufarlig for oss mennesker. Vi kan med stolthet presentere det 100% naturlig nedbrytbare og biobaserte innfyllet til kunstgress; Saltex BioFill. 

Resirkulering: Vi resirkulerer alt avfall der det er mulig. Enten gjennom Norsk Gjenvinning eller andre metoder for korrekt behandling. På våre kontorer finnes miljøstasjoner som sikrer at alt avfall havner på rett plass slik at alt som kan resirkuleres - blir resirkulert.

Mindre reising, mer effektivitet: Vi leverer anlegg og utstyr til hele Norge. På grunn av Norges langstrakte natur innebærer det i blant mye reising over lange avstander for våre ansatte. Miljøarbeidet har hjulpet oss å benytte digitale løsninger for å være tilstede for våre kunder, samtidig som vi slipper å påføre unødvendig utslipp for reising. Må vi dukke opp, reiser vi selvsagt ut for å hjelpe deg - men vi ønsker også å alltid være tilgjengelige på mail, nettmøter og telefon - samt å tilby tilgjengelig informasjon rett ut fra nettsiden.

Bærekraftig produksjon: Vi fokuserer på å benytte gode, holdbare og miljøvennlige råmaterialer i vår produksjon. Derfor jobber vi målrettet med overholdelse av REACH og med produksjonsmetoder som utnytter 100% av råmaterialene, uten tap. Et eksempel på slik produksjon er vår kunstgress-backing av PU hvor 1 kg våt masse i produksjon, resulterer i 1 kg ferdig produkt - altså, helt uten tap av råmaterialer.

miljøvennlig avhending av kunstgress unisport saltex rematch

biofill miljøvennlig innfyll til kunstgress unisport saltex

Kontakt Oss