Air Dome på Ryds Sportcenter i Linköping

På Ryd Sportcenter täcker en Air Dome, ett sk högtryckstält, den nyinstallerade konstgräsplanen. Den första i sitt slag i Linköping kommun med syfte att erbjuda fotbollsföreningarna i kommunen en väderskyddad träning. 

Air Dome utvecklar Ryd Sportcenter i Linköping

Unisport har haft hand om entreprenaden som varit uppdelad i två olika objekt. 

1. Inom Ryd Sportcenter - Uppsättning av Air Dome med tillhörande mark-, VA- samt grundläggningsarbeten över befintlig konstgräsplan inklusive utbyte till nytt konstgräs sam framdragning av serviser har utförts i entreprenaden bl.a (FJV 250m, OPTO 300m, EL 150m).

2. På Gripvallen i Linghem - Göra om befintlig grusplan till en konstgräsplan för fotboll, där borttaget befintligt konstgräs från planen i Ryd återanvändes. 

I Air Domen kommer främst fotbollsverksamhet (träning och matcher) att pågå året runt. Totalt ska det i hallen kunna vara upp till 350 personer samtidigt. Air Domen har en yta på ca 9000m2 (78x115m) med fri höjd mätt från konstgräset till nock motsvarande 22m på det högsta stället. Tältduken är genomskinlig vilket innebär att det inte krävs någon belysning under dagtid.

- En Air Dome är en kostnadseffektiv lösning när spännvidderna för takkonstruktionen i en traditionell idrottshall blir stora och kostsamma, säger Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun. 

 

Fakta

Fördelar med en Air Dome

  • Permanenta förutsättningar för idrott året om oavsett väder
  • Tar några dagar att sätta upp
  • Lägre kostnad än att bygga permanent
  • Kan användas året om, för säsong eller specifika tillfällen
  • Lägre driftkostnader
  • Ökar användandegraden på planen
Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

Kontakta oss