Begagnat konstgräs

I samband med byte av konstgräsplaner tar vi upp det gamla konstgräset som antingen går till deponi, återinstalleras eller säljs vidare till andra, nya projekt.

Upptagning och återinstallation av begagnat konstgräs

Vi har maskiner anpassade för att ta upp och återinstallera konstgräs på andra platser. På så sätt kan vi hjälpa dig att ta till vara det gamla konstgräset som blir ett perfekt underlag på andra ytor som inte har samma krav gällande t exbollrull och bollstuds. Att återinstallera konstgräs på andra ytor innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Begagnat konstgräs kan användas till många olika ändamål som t ex mindre träningsplaner (ofta 7-manna), multisportytor på skolgården, som underlag på lekplatsen etc.

Just nu har vi 2400m2 begagnat konstgräs att sälja. Är du intresserad, kontakta Christian Andersson för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

Upptagning av konstgräs                        7-mannaplan med begagnat konstgräs
upptagning av begagnat konstgräs   beg konstgräs unisport

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Skåne, Blekinge

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss