BioFlex i korthet

Beskrivning av BioFlex gällande leverans, återinstallation och återvinning.

 

Leverans av BioFlex

För att ytterligare minska miljöbelastningen levereras BioFlex i flera gånger återanvändningsbara BigBags. Vid installation öppnas säckarna i botten, samlas ihop och returneras till produktionsenheten.

bioflex unisport                bioflex unisport                 bioflex unisport

           Ny BigBag                                Öppning i botten              Uppsamling använda BigBags


Återanvändning

Innan upptagning av BioFlex utförs en djuprengöring.  

 djuprengöring bioflex unisport        

BioFlex tas upp i återanvändningsbara BigBags. 

återupptagning bioflex unisport

Ovanstående betyder att > 99% av BioFlex kan återanvändas i nytt konstgräs.


Materialåtervinning

BioFlex tas upp från planen enligt samma procedur som gäller för återanvändning. Enligt forskningsrapporten framtagen av European Research Center for Artificial Turf (ERCAT) at Ghent University, Belgium, kan BioFlex infill materialåtervinnas till 98% genom att man avlägsnar beläggningen med hjälp av värme. 


Inomhus

Enligt VOC rapport är BioFlex godkänd för inomhusbruk. Därtill är BioFlex brandklassad som BflS1 vilket ytterligare förstärker dess lämplighet inomhus.

Medarbetare att kontakta

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

Jag vill veta mer
Kontakta oss