Björkvallens IP i Önneköp har utvecklats till en multifunktionell idrottsplats

Förra helgen invigdes den nya multifunktionella idrottsplatsen på Björkvallen i Önneköp. Här kan nu fotboll kombineras med spontanidrott och träning i olika former. Arenan som fått namnet "Mitt andra hem" erbjuder något för alla.

Idrottsföreningen har under de senaste åren brottats med vikande medlemsantal. Då kläcktes idéen om en multisportarena. Syftet med att utveckla den gamla idrottsplatsen var att skapa ett intresse för föreningen och att skapa en samlingsplats för hela byn. En härlig plats att hänga på där spontanidrott, lek och rörelse blir ett naturligt inslag i vardagen, tillgängligt för alla.

Förutom fotbollsplan finns nu utegym, padelbana, multiarena med möjlighet att utöva flera olika idrotter, motorikbana, streetbasket och väderskyddad mötesplats.

Projektet är finansierat av: Arvsfonden, RF-SISU, Mitt Skåne Utveckling, Färs & Frosta Sparbanksstiftelse och Hörby Kommun.

Stort tack till Ordförande, Oskar Hallberg och Önneköps IF, för ett fantastiskt samarbete och ett inspirerande projekt.

Länkar till artiklar: 

Sydsvenskan >>

Skånesporten >>

Fakta

En multifunktionell arena skapar förutsättningar till bl a:

  • fysisk aktivitet
  • spontan idrott och lek
  • tillgänglighet oavsett ålder, bakgrund etc
  • fin gemenskap 
  • integration

 

 

mattias carlsson unisport

Mattias Carlsson

Business Unit Developer Outdoor

Kontakta oss