Florahallen Skellefteå - En anläggning som inbjuder till rörelse och aktivitet

I somras stod Skellefteås nya idrotts- och friidrottshall klar. Redo att ta emot ca 350 aktiva, funktionärer samt 350 i publiken. I och med den nya hallen kan man nu arrangera större tävlingar som t ex  Junior-SM.

Idrott- och friidrottshall med fina möjligheter till träning och aktivitet 

Friidrottsdelen innehåller en rundbana med doserande kurvor, ytor för kast- och hoppgrenar, raka tävlingsbanor samt läktarstolar. I idrottshallen har ett sk kombinationselastiskt sportgolv med Taraflex sportmatta installerats samt teleskopläktare och fasta läktarsystem med populära BoxSeat som läktarstol. Även en danssal med Taraflex sportgolv har installerats.

Löparbanan är certifierad enligt standarden för World Athletic Federation. Underlaget är Porplastic SW Competition, en massa som platsläggs för att motverka eventuella höjdskillnader. Platslagda system ställer lägre krav på betongplattan i jämförelse med t ex en prefabriserad matta. Linjeringen följer Svensk banstandard.

 

För mer information om våra löparbanor, klicka här >>

För mer information om våra sportgolv, klicka här  >>

För mer information om våra läktarsystem, klicka här >>

Fakta

Florahallen är träningshall för bland annat friidrottsföreningen som kommer att ha sin verksamhet här. Hallen innehåller en rundbana, ytor för kast- och hoppgrenar och raka tävlingsbanor. Hallen beräknas rymma cirka 350 aktiva och funktionärer samt 350 personer i publiken.

Florahallen är 135 meter lång, 54 meter bred och har 10 meter i takhöjd.

Förutom friidrottshallen så innehåller den en fullstor idrottshall och 15 omklädningsrum i olika storlekar.

viktor larsson unisport

Viktor Larsson

Sales & Project Manager Athletics

Kontakta oss