Coronaviruset/covid-19: Så kan vi tillsammans arbeta för människors säkerhet och välbefinnande.


Unisport har under lång tid haft en ledande roll för att skapa förutsättningar till ett hälsosammare samhälle.

Det är därför naturligt för oss att ta vårt ansvar och följa utvecklingen av det globala virusutbrottet/covid-19. Vårt fokus är att minska alla möjliga risker och att hjälpa till att hålla vårt samhälle säkert och välbefinnande. Vi fortsätter vårt arbete med att hitta de bästa lösningarna för att hålla människor fysiskt aktiva, även under dessa svåra omständigheter.

För närvarande påverkas alla regioner där vi är verksamma, varpå vi är en aktiv del av en sammankopplad värld.

Vi anser att det är mycket viktigt att följa rekommendationerna från de lokala myndigheterna och Världshälsoorganisationen. Vi ber våra anställda att noga följa förebyggande rekommendationer och att minimera alla risker för virusspridning. Vi är tydliga med att säkerheten och tryggheten hos våra anställda, kunder, partners och samhället i stort, har vår högsta prioritet - något som går hand i hand med våra kärnvärden.

För att möta den aktuella situationen har vi inrättat ett Corona-team som gör det möjligt för oss att vara förberedda och vidta viktiga åtgärder, om och när det behövs.

Som en försiktighetsåtgärd har vi infört ett förbud mot internationella affärsresor inom hela koncernen. Lämpliga begränsningar meddelas alla lokala kontor och vi utvärderar regelbundet hur vi på bästa sätt kan genomföra insatser som säkerställer vårt samhälle enligt lokala instruktioner. Icke nödvändiga affärsresor eller sammankomster har skjutits upp eller genomförs som virtuella möten.

Vi uppmuntrar alla att hålla sig uppdaterade och informerade om vad som händer i samhället. Genom att tillsammans ta ansvarsfulla försiktighetsåtgärder står vi redo att hjälpa dig och att tillgodose dina behov på bästa sätt.

Om du har några relaterade frågor, tveka inte att ringa oss.

stefan andersson

Stefan Andersson

Business Unit Manager Indoor, Country Manager Sweden

Telefon:

+46 431 44 92 01

Land:

Sverige

Skicka mail

Kontakta oss

Unisport använder cookies för att göra din upplevelse på vår hemsida så bra som möjligt. Genom att använda denna sida godtar du vår privacy policy.