CSR - Vårt samhällsansvar


De senaste siffrorna kring barns hälsa är riktigt oroande och vi tillsammans med samarbetspartners arbetar aktivt för att vända den trenden.

Vi är alltid intresserade av att samarbeta och stödja organisationer som arbetar för ökad aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna.

Nedan är några exempel på samarbetspartners:

Svenska Friidrott

Tillsammans med Svensk Friidrott vill Unisport hitta attraktiva lösningar och produkter som inspirerar barn och ungdomar att prova på friidrott och få in dem i föreningslivet. Unisport är officiell leverantör av utrustning till Svensk Friidrott.

Generation Pep

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Unisport är Peppare och vi ingår i ett nätverk som aktivt ställer sig bakom Generation Peps vision och som vill vara med och bidra till att förverkliga den.

Aktiv Skola

Unisport är samarbetspartner till Aktiv Skola. Aktiv Skola anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Svenska Bandyförbundet

Svenska Bandyförbundet tar krafttag för en positiv och trygg idrottsmiljö och vill tillsammans med våra distrikt och föreningar verka för Fair Play, både på och vid sidan om bandyplanen.

Svensk Gymnastik

Unisport är officiell leverantör av gymnastikutrustning till Gymnastikförbundet. Tillsammans vill vi hitta attraktiva lösningar och produkter som inspirerar barn och ungdomar att prova på gymnastik och få in dem i föreningslivet.

Kontakta oss