En bättre miljö genom hållbara processer och produkter


På Unisport strävar vi efter att använda oss av processer och produkter som inte bara är av högsta kvalitet utan att de också är ansvarsfulla och ekonomiskt sunda. Vi utvecklar ständigt våra processer och tar fram ännu miljövänligare produkter. Detta gör vi inte bara för att minimera vårt negativa ekologiska fotavtryck och våra minska våra utsläpp, utan också för att skapa största möjliga positiva fotavtryck. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle.
Våra viktigaste produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Saltex Legacy™ och Saltex BioFill™ – Vårt bidrag till en hållbar konstgräsplan

Saltex, nu en del av Unisport-koncernen, är ett av de ledande företagen i projektet FIFA Preferred Providers har en lång historia av innovativt och miljövänligt tänkande i konstgräsindustrin. Saltex bytte 2012 exempelvis ut alla sina bottenmattor (’backing’) för konstgräs från SBR-latex till PU, som är 100 % återvinningsbart och skapar 30 % mindre avfall vid tillverkningen. Samma år introducerade Saltex också dräneringssystemet PP23D som effektiviserar vattenhanteringen och minskar miljöbelastningen både vid installation och användning. Saltex har även vidtagit åtgärder för att minska användningen av mikroplaster i branschen, exempelvis genom att använda bottenmattor utan fleece och utveckla konstgrässtrån som inte kräver så kallad wrapping, d.v.s. att man virar en fibertråd kring konstgräsknippet. Wrappingfiber som normalt används i konstgräsproduktionen hamnar ofta i naturen som onödigt plastavfall.

Saltex, som nu är en del av Unisport-koncernen, introducerar nu sin senaste och banbrytande innovation: Det FIFA-godkända konstgrässystemet Saltex Legacy™ med Saltex Biofill™ – ett 100 % naturligt och miljövänligt fyllnadsmaterial för konstgräs.

Saltex Biofill™ har utvecklats för att minska användningen av råmaterial, minska miljöpåverkan och förbättra konstgräsmattans egenskaper. Det nya materialet är helt organiskt och fullständigt biologiskt nedbrytbart, produceras i en kontrollerad miljö, baseras på GMO-fritt förnybart råmaterial och uppfyller kraven som en vara enligt REACH-förordningen.

Under en konstgräsmattas livslängd är det oundvikligt att en del av fyllnadsmaterialet hamnar i miljön (och i våra hem). Med Saltex Biofill föreligger inte denna miljöfara längre eftersom materialet är certifierat som 100 % biologiskt nedbrytbart och organiskt, vilket innebär att det inte orsakar skada på natur, vatten, djur eller människor.

Vi kan därmed med stolthet säga att vi har utvecklat det mest miljövänliga konstgrässystemet på marknaden!
Alla våra Saltex-system uppfyller också de strängaste standarderna med avseende på miljöpåverkan:
DIN 18035-7 | EN 12457-3 | EN 13656.

Läs mer om Saltex BioFill här >>

EN HÅLLBAR FRAMTID GENOM SAMARBETEN unisport

EN HÅLLBAR FRAMTID GENOM SAMARBETEN

Läs mer

INSPIRERA TILL LEK OCH RÖRELSE

INSPIRERA TILL LEK OCH RÖRELSE

Läs mer

SÅ SKYDDAR VI VÅR MILJÖ unisport

SÅ SKYDDAR VI VÅR MILJÖ

Läs mer

Saltex BioFill™

Ett 100% naturligt och miljövänligt ifyllnadsgranulat till konstgräsplaner.

Läs mer
Kontakta oss