En hållbar framtid genom samarbeten

Hälsa och välbefinnande för alla individer som använder våra produkter är utgångspunkten för allt vårt utvecklingsarbete, både ur ett funktionalitets- och ett säkerhetsperspektiv. De som använder våra produkter, idrottsutövare i alla åldrar och på alla nivåer , har rätt till idrottsanläggningar av hög kvalitet som tillverkats av säkra material. Därför lägger vi också stor vikt vid urvalet och granskningen av våra leverantörer och partner.

Unisports urvals- och övervakningsprogram (efterlevnad av REACH-förordningen)
Unisport ser sitt hållbarhetsarbete som en skyldighet och har som mål att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Vi utvecklar vår kompetens för att hjälpa våra kunder att välja hållbara lösningar och vår produktportfölj innehåller också miljövänliga produkter. För detta ändamål har Unisport inrättat ett koncernövergripande program för övervakning av leverantörer för att säkerställa t.ex. efterlevnad av REACH-förordningen för våra produkter.

Partnerskap
Självklart skulle vi inte lyckas utan våra fantastiska partner! Nedan listas några av våra samarbetspartner inom sportvaruindustrin:

FIFA Preferred Provider
Internationella fotbollsförbundet FIFA kontrollerar konstgräsplaners egenskaper enligt förbundets egna testkriterier. Testerna syftar till att få fram konstgräsplaner med optimala egenskaper för fotbollsspelarna. En gräskvalitet måste bli godkänd i både laboratorie- och fälttester för att accepteras av FIFA. Gräskvaliteten i Saltex-systemet från Unisport har testats framgångsrikt enligt högsta FIFA-standard och ett flertal andra nationella standarder. Saltex har varit en del av FIFA:s kvalitetsprogram sedan 2002 och som ett av ett fåtal företag världen över ingått i FIFA Preferred Provider sedan 2011. Tillsammans med FIFA deltar man aktivt i utvecklingen av branschen. (FIFA Preferred Provider är ett projekt för konstgrästillverkare som är licensierade enligt FIFA:s kvalitetsprogram och besitter särskild kompetens inom byggnadsteknik och projektledning som krävs för att säkerställa att alla konstgräsmattor som installeras i tillverkarens namn är av högsta kvalitet.)

ESTO-Medlem
Saltex, som nu ingår i Unisport-koncernen, är en av initiativtagarna till Europeiska konstgräsorganisationen (European Synthetic Turf Organization, ESTO) som grundades 2007. Organisationen har till uppgift att främja de gemensamt överenskomna uppförandekoderna, delta aktivt i utvecklingen av standarder och testmetoder som används i konstgräsindustrin samt att underlätta dialogen mellan olika parter.

WFSGI
Saltex, som nu ingår i Unisport-koncernen, är också medlem i internationella federationen för sportvaruindustrin (World Federation of the Sporting Goods Industry, WFSGI).

FOU-Samarbete med Synbra Technology BV vid framtagande av BioFill
Synbra Technology bv och Unisport har tillsammans utvecklat ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart fyllnadsmaterial: Saltex BioFill™ – utformat för användning i konstgräsystem för fotbollsplaner.  Biofill används även som en komponent i vårt senaste konstgrässystem Saltex Legacy™ – BANBRYTANDE TEKNIK – DET FÖRSTA FYLLNADSMATERIALET FÖR FOTBOLLSPLANER SOM ÄR 100 % EKOLOGISKT OCH ÅTERVINNINGSBART!

Läs mer om Saltex BioFill här >>

EN BÄTTRE MILJÖ GENOM HÅLLBARA PROCESSER OCH PRODUKTER

Läs mer

INSPIRERA TILL LEK OCH RÖRELSE

Läs mer

SÅ SKYDDAR VI VÅR MILJÖ

Läs mer

Saltex BioFill™

Ett 100% naturligt och miljövänligt ifyllnadsgranulat till konstgräsplaner.

Läs mer
Kontakta oss