Från idrottsplats till attraktiv mötesplats - Tomelilla IF

Redan när Tomelilla IF stod inför beslutet att anlägga en konstgräsplan 2010 föddes idén om att skapa en attraktivare idrottsplats och utnyttja den kvarvarande grusplanen på ett bättre sätt. Projektet har rullat i många år och för ca 1 år sedan kom Unisport med i bilden som bollplank och rådgivare för att hitta ett koncept anpassat för de behov som fanns.

En mötesplats tillgänglig för alla

Resultatet blev, utöver en konstgräsplan, även en mulitsportarena anpassad för fotboll, basket, tennis, innebandy och handboll, ett utegym och en hinder- och motorikbana. Ett helhetskoncept där flera olika aktivitetsytor nu har förvandlat idrottsplatsen till en attraktiv plats tillgänglig för alla.

– Vi ville att det skulle bli mycket mer än bara en fotbollsplan, vi ville skapa en mötesplats. Så vi lyssnade på våra ungdomar och våra sponsorer och resultatet ser ni här, säger Mikael Björk, projektledare.

Genom att anlägga flera olika aktivitetsytor anpassade för olika nivåer av träning och rörelse attraherar man många olika grupper, samtidigt som man skapar en spontan mötesplats för alla, oavsett ålder, nivå eller bakgrund. Helt enkelt en plats för alla som engagerar och inspirerar till rörelse.

Läs mer om projektet och invigningen här >>

Läs mer om utegym här >>

Läs mer om multisportarenor här >>

Läs mer om hinder- och motorikbanor här >>

Läs mer om konstgräs för fotboll här >>

Fakta

Installerat på Tomelillas mötesplats

  • Multisportarena modell Agorespace med upp till 5 olika idrotter
  • Utegym modell Utform i trä. Flera olika stationer anpassade för olika nivåer
  • Hinder- och motorikbana modell Playparc i trä.
  • Konstgräsplan Saltex Drop

Ca 3000 timmer av ideell arbetskraft har stöttat projektet.

 

martin lund unisport

Martin Lund

Product Manager Outdoor Gym & Outdoor Activities

Kontakta oss