Fysisk aktivitet främjar lärande - Frederiksbjerg skola

Rapporter visar att mer fysisk aktivitet under skoldagen stärker både elevernas lärande och välbefinnande.


Frederiksbjergskolan bygger på de senaste principerna för lek och lärande med fokus på rörelseförbättrande lärande och baseras på dynamiska utrymmen i skolans område.

-Vi fick möjligheten att tänka om hur vi vill att barn ska gå i skolan. Vi ville inte ha en traditionell skola med stillasittande-undervisning/raster, utan en skola som inspirerar till aktivitet där eleverna inte kan låta bli att röra på sig. Lektionerna måste vara utvecklande och aktiva, och dessutom är det en naturlig förlängning att korridorer och gemensamma utrymmen inbjuder till aktivitet, säger Jette Bjørn Hansen, skolchef på Frederiksbjerg Skole.

Unisport har ansvarat för utformning och konstruktion av aktivitetsområden. De 40 aktivitetsstationerna ritades av Henning Larsen Arkitekter, men vi fick uppgiften att ompröva och vidareutveckla stationerna så att de skulle uppfylla ambitionerna. På Frederiksbjergskolan har man verkligen fokuserat på rörelse i hela byggnaden.

Varför ta trappan när man kan klättra?

Detta är en 360° video, använd muspekaren för att för att se runt i klippet

Följande har Unisport installerat på Frederiksbjerg skola:

Fakta

Frederiksbjerg Skole är en kommunal grundskola i Århus, Danmark med 965 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Skolans fysiska miljö främjar lärande genom rörelse och det är kontinuerligt fokus på aktivitet.
Det finns många kreativa utvecklingsalternativ integrerade i byggnaden. Lärarrummen på skolan är arrangerade enligt de centrala inlärningsprinciperna: spridning, fördjupning och projekt.
Skolan sysselsätter ca 60 lärare, 25 lärare och 20  administrativ personal.

andreas rantzow unisport

Andreas Rantzow

Business Unit Manager / Indoor

Telefon:

+46 (0)431 44 92 21

Land:

Sverige

Skicka mail

Kontakta oss