Granulat, ifyllnadsmaterial till din konstgräsplan

Mängden gummigranulat eller ifyllnadsgranulat som läggs i konstgräset styrs av längden på fibern, samt vilket underliggande system man väljer. Med tiden som en plan används försvinner granulatet, bl a via snöröjning vintertid, kläder etc. Fyller man inte på med nytt granulat är risken stor att planen blir för hård vilket även ökar risken för skador.

Olika sorter av ifyllnadsgranulat till konstgräs

I vårt sortiment finns flera olika sorter av ifyllnadsgranulat som främst skiljer sig åt gällande miljö- och hälsosynpunkt.

Saltex BioFlex™ - miljöanpassat infill till konstgräsplaner

Saltex BioFlex™, som är den senaste medlemmen i vår portfölj av konstgräsinfill, är en belagd mineral som till 98% består av specialsand. Dess egenskaper gör att konstgräsplanen får optimala förutsättningar när det gäller spelarsäkerhet, spelegenskaper och miljöaspekter.

Saltex BioFlex™ levereras i vårt konstgrässystem Legacy 35 som är godkänt för både bredd och elitfotboll enligt FIFA Quality och Quality Pro. Det krävs ingen ytterligare stabilisering eller infill i konstgrässystemet som är fullt återvinningsbart. Egenvikten på Saltex BioFlex™ resulterar i drastiskt minskad spridning av infillet, vilket är en stor fördel.

Läs mer om Saltex BioFlex™ här >>


Saltex OPG - ifyllnadsgranulat av olivkärnor

Saltex OPG är ett 100% organiskt ifyllnadsgranulat av olivkärnor anpassat för konstgräsplaner. Saltex OPG är utvecklad för att möta högt ställda krav både sportsligt och miljömässigt. Ifyllnadsgranulatet ger en stötdämpande funktion som är viktig för spelarsäkerheten samt optimala spelegenskaper.

Läs mer om Saltex OPG här >>

 

Saltex BioFill® - miljöanpassat och växtbaserat ifyllnadsgranulat

Saltex BioFill® är ett miljöanpassat ifyllnadsgranulat och har utvecklats för att minska användningen av råmaterial, minska miljöpåverkan och förbättra konstgräsmattans egenskaper. Saltex BioFill® är världens första 100% växtbaserade ifyllnadsgranulat som är industriellt processat. Granulatet utvinns av sockerrör och är biologiskt nedbrytbart. Saltex BioFill® ifyllnadsgranulat är certifierat som 100% nedbrytbart, 100% komposterbart, 100% organiskt och kan återvinnas till bland annat nytt ifyllnadsgranulat.

Saltex BioFill® är en del av det världsunika Saltex Legacy®-systemet och levereras komplett med konstgräs och en stötdämpande sviktpad. Saltex Legacy® är resultatet av en lång utvecklingsprocess och är godkänd av FIFA för Quality Pro och Quality.

Läs mer om Saltex BioFill® här >>

 

eCork - ifyllnadsgranulat

eCork är ett miljövänligt granulat med goda spelegenskaper och en överlägsen totalekonomi. Ett säkert underlag att spela på.

eCork är expanderad kork som kommer från korkeken. Med detta är produkten 100 % ekologisk, förnybar och återvinningsbar. Expandering innebär att korken värms upp med hjälp av het vattenånga viket gör att korken expanderar och tillför produkten ytterligare egenskaper i jämförelse med andra naturliga ifyllnadsmaterial. Exempel är större likformighet i produkten, stängda celler för att inte absorbera vatten vilket gör att granulatet inte fryser och blir hårt såsom vanlig naturkork och kokos, bättre värmeledningsförmåga, dvs kallare på sommaren och varmare på vintern samt brandhärdighet.

eCork är ett miljövänligt granulat med höga spelegenskaper och överlägsen totalekonomi. Ett säkert underlag att vistas på.

 

SBR ifyllnadsgranulat

SBR-granulatet har sitt ursprung i återvunna bil och maskindäck och är det vanligaste och billigaste alternativet att lägga i konstgräs idag.


TPE ifyllnadsgranulat

TPE-gummit är till skillnaden från EPDM-gummit ej vulkaniserat och får därigenom bättre miljöegenskaper än EPDM-gummi. Kan därför återvinnas vilket inte ett EPDM gummi kan.

TPE har en hög miljösäkerhet och klarar naturvårdsverkets stränga krav för känslig mark. Låg kompaktion. Kulörer i grönt, brunt, beige. Uppfyller alla krav enligt SNF 2004:10.


EPDM ifyllnadsgranulat

Färgat gummigranulat som har sitt ursprung i nytillverkat industrigummi. EPDM finns som lågdensitetsformat eller standard och har en hög miljösäkerhet. Hög kompaktion.

Fyllningsfärgen är grön, brun, och beige. Uppfyller alla krav enligt SNF 2004:10. Färgat gummigranulat som har sitt ursprung i nytillverkat industrigummi.
 

granulat gummigranulat ifyllnadsmaterial till konstgräsplaner

Material för nedladdning

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

martin svedstam unisport

Martin Svedstam

Project Sales & Business Dev Manager Artificial Turf

Telefon:

+46 (0) 70 576 03 32

Land:

Sverige

Distrikt:

Göteborg

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss