Granulatrensare till konstgräsplan

När en konstgräsplan snöröjs följer en hel del granulat med snön och blir liggande vid sidan av planen. Granulatet på sidan kommer att blandas med organiskt material som löv och barr, skräp, sten etc vilket innebär att det inte kan återanvändas på planen igen. Med Unisports granulatrensare sorterar du enkelt bort allt oönskat material från granulatet som sedan åter sprids ut på konstgräset igen.

granulatrensare underhållsmaskin konstgräs unisport

Material för nedladdning

martin svedstam unisport

Martin Svedstam

Project Sales & Business Dev Manager Artificial Turf

Telefon:

+46 (0) 70 576 03 32

Land:

Sverige

Distrikt:

Göteborg

Skicka mail

jonas bengtsson unisport

Jonas Bengtsson

Resource Manager Artificial Turf Football

Jag vill veta mer
Kontakta oss