Hantering av konstgräs

Hantering av konstgräs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt

Hur hanterar man konstgräs på ett miljömässigt och hållbart sätt?

När det är dags att byta ut ett konstgräs är det viktigt att hanteringen av konstgräset görs på ett ansvarsfullt sätt. Antingen genom att det skickas till certifierade återvinningsanläggningar, att varje komponent återvinns var för sig där de gör bäst nytta, alternativt att konstgräset återinstalleras i sin helhet på nya områden. På så sätt säkerställs att alla befintliga komponenter i ett gammalt konstgräs nyttjas på bästa sätt. Både på ett hållbart och funktionellt sätts. Resultatet blir då en hållbar industri, ett hälsosammare samhälle och en grönare planet.

Antalet aktiviteter ökar stadigt och det är ett stort behov av konstgräs som en central del av många utemiljöer och idrottsplatser för att möjliggöra fysisk aktivitet. Genom att installera, underhålla och hantera dessa konstgräsplaner på ett korrekt, hållbart och ansvarsfullt sätt säkrar vi idrottens och aktiviteternas framtid på det mest miljövänliga sätt. I alla led ombesörjer vi en hållbar och korrekt produkthanering. Som ägare, spelare, installatör, eftermarknad och producent; arbetar vi i nära samarbete med våra kunder för att erbjuda rätt kompetens och de mest miljövänliga produkterna på marknaden, utan att kompromissa på hållbarhet och kvalitet. Med unikt kunnande stöttar vi våra kunder genom hela processen så att de på ett ansvarsfullt sätt kan;

  • Undersöka möjligheten att hitta hållbara alternativ. Inte bara till konstgräset utan ta hänsyn till hela systemet. Hela konstgrässystemet ska genomsyras av hållbara komponenter producerade på ett ansvarsfullt sätt utan att kompromissa på kvalitet, funktionalitet och spelarsäkerhet.
  • Följa underhållsinstruktioner under konstgräsplanens livslängd. Detta för att säkerställa planens prestanda så länge som möjligt. Ett korrekt underhåll minimerar även risken för skador på spelare samt säkrar konstgräsets hållbarhet.
  • Byta ut ett konstgräs eller någon av konstgrässystemets komponenter och veta vad som ska hända med produkten/produkterna. Detta inkluderar även erhållande av certifikat som bekräftar återvinning av konstgräset.
  • Noggrant se till att återvinning och ansvarsfull hantering av konstgräs inkluderas i anbud. Korrekt hantering och bortskaffande av konstgräsplan ska ingå som ett KRAV och inte en bonus. Sätt även certifierad återvinning som ett KRAV för att få delta i anbudet. Kontrollera därefter hur processen fungerar tillsammans med de som kvalificerar sig att leverera tjänsten.
     

because we care unisprot

Unisport samarbetar med Re-Match för att säkerställa korrekt återvinning av konstgräsplaner i Norden

Redan i tidigt skede, vid utformning och konstruktion av konstgräsplaner, tar Unisport stort ansvar kring hantering och återvinning. Vi anser att alla komponenter i ett system måste uppfylla de allra högsta krav gällande miljö och hållbarhet under användningstiden. Till exempel använder vi PU backing i stället för Latex, detta då en PU-backing bibehåller sin prestanda under hela sin livslängd medan Latex utsöndrar upp till 40% av materialet. Efter upptagning återanvänds Latex i olika lågkvalitativa produkter, att jämföra med PU backing som kan materialåtervinnas i en rad olika och nya produkter.

Unisport samarbetar med Re-Match kring återvinning av konstgräs. Re-Match är idag ensam på marknaden om att erbjuda en grön och patenterad teknologi som gör återvinning av uttjänat konstgräs till en fördel för alla, inklusive miljön. Re-Match har mottagit EU:s Environmental Technology Verification (ETV), en verifierad lösning för hållbar återvinning.

Den återvinning och hantering som Re-Match utför till Unisport håller den högsta kvaliteten på marknaden. De produkter som återvinns från konstgräsplaner är också anpassade till att återanvändas i andra system och installationer. Utan att generera något avfall från konstgrässystemets originalkomponenter, möjliggör vi återvinning av gamla och uttjänade konstgräsplaner utan negativ påverkan på miljön. Detta innebär att våra kunder kan hantera gammalt konstgräs på ett miljövänligt sätt i samarbete med Unisport. Re-Match kan separera alla komponenter i ett konstgrässystem och återanvända dem i konstgräsproduktion, alternativt sälja produkterna var för sig till andra ändamål.

Unisports mål är att utveckla hållbara lösningar för att maximera gröna miljömässiga fotavtryck, utan att kompromissa på kvalitet, hållbarhet, funktionalitet eller säkerhet.

Hållbara lösningar och produkter för enklare och mer miljövänlig återvinning

Unisport skapade Saltex Legacy för att kunna erbjuda ett 100% återvinningsbart konstgrässystem. Systemet har en PU backing. Ifyllnadsgranulatet Saltex BioFill är 100% biobaserat och biologiskt nedbrytbart vilket innebär att återvinning inte är det enda alternativet. Saltex BioFill bryts ner i naturen. Vi vill motverka all spridning av mikroplaster ut i naturen. Med Saltex BioFill finns nu en produkt med olika uttjänta alternativ. Läs mer om Saltex BioFill här >. Saltex PowerPlay, den stötdämpande paden (sk sviktpad) som läggs under konstgräset, fyller också en viktig funktion i ett konstgrässystem. Tillsammans med ifyllnadsgranulatet ger den underlaget dess optimala spelegenskaper samt bidrar till planens säkerhet och komfort. Saltex PowerPlay är integrerat i ett sk ”tillbakatagningssystem”. Vid slutet av dess livslängd kan vi ta tillbaka paden för att producera en ny. På så sätt säkerställer vi att alla komponenter återanvänds eller återvinns på ett hållbart och korrekt sätt.


 

rematch unisport        fifa quality preferred producer unisport

Kontakta oss