Hur kan spridningen av mikroplaster och gummigranulat från konstgräsplaner minimeras?

Gummigranulat och mikroplaster försvinner från konstgräsplaner på olika sätt. Med enkla medel kan spridningen av mikroplaster ut i naturen minimeras.

Gummigranulat försvinner från konstgräsplanen framförallt genom snöröjning och underhållsarbeten, samt med spelarnas kläder och skor. Stor mängd gummigranulat och mikroplaster rinner ner i dagvattenbrunnar och ut i miljön.

Vi på Unisport ser det som otroligt viktigt att vidta alla åtgärder som finns vid anläggning av nya konstgräsplaner samt se över hur befintliga konstgräsplaner kan utrustas och anpassas för att minimera spridning av mikroplaster.

Se nedan video som visar åtgärder för att minska spridningen av granulat och mikroplaster.
 

 

Material för nedladdning

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Skåne, Blekinge

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss