Inspirera till lek och rörelse

 – Live to move. Move to live


Vår vision: ett hälsosammare samhälle. Vårt syfte: att få människor i rörelse!
 

Det är därför vi går till jobbet varje morgon. Det är anledningen till att vi anstränger oss så hårt. Det är skälet till att vi över huvud taget verkar i branschen. Vårt främsta syfte med all vår verksamhet är att få människor att röra på sig mer.
Genom att tillhandahålla intressanta, stimulerande och utmanande idrottsanläggningar och utrustning till föreningar och lokalsamhällen inspirerar vi fler människor till att röra på sig, vilket främjar både hälsa och välbefinnande. Fördelarna med detta går långt bortom individen och bidrar till ett hälsosammare samhälle i stort.

Vi vill se barn som lägger undan sina mobiltelefoner för att leka utomhus, vi vill se den som nästan gett upp börja springa igen, vi vill se elitidrottare slå nya rekord, vi vill se vänner som har kul ihop när de tränar, vi vill se människor som känner sig motiverade och inspirerade av idrott och välbefinnande i sin vardag. Vi vill stödja rörelseglädje och deltagande i idrottsverksamhet och få människor att uppskatta ett liv i rörelse!
Därför främjar vi också aktivt idrott genom att samarbeta med folkrörelser och sponsra lokala föreningar, organisationer och evenemang. Unisport ingår också i ett partnerskap med Finlands olympiska kommitté för att i samverkan utveckla så bra idrottsanläggningar som möjligt i Finland. (Anpassa med lokala partnerskap i olika länder)

Våra medarbetare - Nyckeln till vår framgång
Vi är medvetna om att våra medarbetare är nyckeln till Unisports framgång. Att vi blivit Nordens ledande företag inom branschen för idrottsanläggningar är till stor tack vare våra medarbetares kunskap, passion, målmedvetenhet och arbetsinsatser. Vårt professionella team består av över 350 medarbetare med 8 olika nationaliteter i 7 länder och vi vill att Unisport ska vara en inspirerande och säker arbetsplats för dem alla! Vår personalstrategi syftar till att säkerställa våra medarbetares engagemang, motivation och fortlöpande utveckling. Vi uppmuntrar också aktivt våra medarbetare att röra på sig och leva hälsosamt!

Unisport akademin
Vår interna Unisport-akademi underhåller och utvecklar Unisports konkurrenskraftighet och företagsanda genom att erbjuda alla Unisport-medarbetare intern utbildning och professionell utveckling. Unisport-akademin syftar till att skapa och bibehålla organisationens särskilda kultur: Unisports arbetsmetoder samt utveckling av praktiska arbetsplatsfärdigheter såsom ledarskap eller projekt- och säljledning. Unisport-akademin är ett strategiskt verktyg inom organisationen som används för att utbilda medarbetarna i Unisport-koncernen till att bli de bästa i branschen.

Unisports uppförandekod
Unisports uppförandekod skapades 2018. Uppförandekoden fastställer normer som chefer, medarbetare och representanter i Unisport-koncernen – inklusive alla dotterbolag – förväntas följa.
Unisport har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inbegripen arbetsrätt, miljölagstiftning och mänskliga rättigheter, både i vår verksamhet, i relationerna med våra affärspartner och gentemot samhället.

Vi agerar ansvarsfullt gentemot kollegor, kunder, leverantörer, entreprenörer, underentreprenörer, miljön och samhället vi verkar och lever i. Vi strävar efter att förbättra förutsättningarna för hälsa, miljö och hållbar utveckling i samhället. Vi stöder och respekterar internationella avtal om mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Som arbetsgivare accepterar Unisport arbetstagares rättigheter enligt internationella arbetsorganisationen (ILO): föreningsfrihet, kollektiv förhandlingsrätt, avskaffande av tvångsarbete samt rätt till lika möjligheter och till likabehandling.

Unisports integritet, rykte och lönsamhet beror i förlängningen på hur enskilda chefer, tjänstemän, medarbetare och representanter agerar.

EN BÄTTRE MILJÖ GENOM HÅLLBARA PROCESSER OCH PRODUKTER

Läs mer

EN HÅLLBAR FRAMTID GENOM SAMARBETEN

Läs mer

SÅ SKYDDAR VI VÅR MILJÖ

Läs mer

Saltex BioFill™

Ett 100% naturligt och miljövänligt ifyllnadsgranulat till konstgräsplaner.

Läs mer
Kontakta oss