Unisport
Unisport

Isanläggningar och ishallar

Ishockey, bandy, curling och andra specialytor för skridskoåkning. Ofta handlar det om komplexa anläggningar med flera enheter för olika aktiviteter och evenemang på is. Vi är din kompletta partner när det gäller isanläggningar. Vi sköter allt från att få betongplatta, kylsystem, sarg, läktare, resultatanläggningar och omklädningsrum på plats. Vi har helhetslösningen för din ishall och är specialister inom svetsning och montage av plaströrssystem, hockeysarger, kylmaskiner och ismaskiner. Vi har maskiner, licenser och erfarenhet för svetsning av PE rör mellan 16-800 mm.  

Varje is- eller sportanläggning är unik

En ny anläggning måste därför noga planeras utifrån de aktiviteter och sporter man vill utöva och arrangera. Med lång erfarenhet och unik kompetens hjälper vi dig genom hela processen, från idé till färdigt projekt. Vi erbjuder även olika entreprenadtjänster så som markarbeten och gjutning av ispister.   

Isbanor  

Flertalet av de isbanor som byggts de senaste 15 åren i England och Frankrike, har byggts med vår medverkan. Anläggningarna har varit av varierande slag, hockey, bandy, curling och specialytor. Vi har noterat att det blivit relativt vanligt med rekreationsanläggningar för skridskoåkning. Dessa anläggningar är ofta tekniskt komplexa med många olika enheter för olika aktiviteter. Det förekommer allt från lutande isytor till klätterväggar och diskotekavdelningar.

Hockeysarger

Vi levererar och monterar sargutrustning för ishallar utifrån det behov som finns på marknaden. Vi tillhandahåller helhetslösningar som möter varje arenas behov på ett optimalt sätt. Alla projekt skräddarsys utifrån kundens och objektets krav. Sargkonstruktioner och is-hallsprodukter leveras alltid enligt gällande reglemente. Kraven på sargers funktion och säkerhet har ökat avsevärt i takt med att spelet blivit hårdare.

NoFall

NoFall är en skena som kan monteras över isbanan. I den fästs därefter en särskild sele. Selen fungerar som hjälpmedel för konståkare i deras träning men också för åkare med någon form av fysisk funktionsnedsättning. Detta gör att isbanan kan användas för fler ändamål och för fler utövare. Kontakta oss mer så berättar vi mer om NoFall-selen. plastic ice

Plastis Scan-ICE

Med plastis Scan-ICE kan ni åka skridskor oberoende av temperatur och väderförhållanden. Produkten är ett mycket prisvärt alternativ till verklig is och består av 100% miljövänligt material. Scan-ICE kan installeras på alla släta ytor både inom- och utomhus. Vid installation krävs ett fast och stabilt underlag som består av asfalt, betong, trä eller liknande.

Scan-ICE fungerar alldeles utmärkt till olika teknikträningar, framförallt klubbteknik och skridskoteknik på mindre ytor.

Scan-ICE är också ett mycket bra alternativ för att få tillgång till regelbunden isträning. Under varmare årstider kan man här regelbundet bedriva sommarträning, ungdomsläger eller bara nyttja det för fritidsåkning.

Håkan Lindberg

Sales Outdoor - Ice Halls & Ice Rinks +46 (0)70 629 46 28 Sverige

Skicka mail

Håkan Lindberg Unisport

Johnny Jansson

Sales Outdoor - Ice Halls & Ice Rinks +46 (0)70 692 46 28 Sverige

Skicka mail

johnny jansson unisport
Jag vill veta mer
Kontakta oss