Konstgräs med ifyllnad

Med lång erfarenhet samt egen modern produktionsanläggning utvecklar och tillverkar vi de mest innovativa konstgräs på marknaden.

I vår anläggning kan vi även utföra alla test utifrån de högt ställda krav på konstgräs, såsom: resistens mot UV-strålning, hållbarhet, slitstyrka och draghållfasthet. Vi kan också testa kompletta system angående prestationskriterierna för stötdämpning, deformation, rotationsmotstånd, bollrull etc.

Flera olika konstgräsfiber

Vi kan idag erbjuda en avancerad teknisk konstgräsportfölj innehållande olika konstgrässystem med flera olika fiber utifrån behov och önskemål.

Ifyllnadsmaterial

En spelplans spelegenskaper bestäms till stor del av ifyllnadsmaterialet, dvs granulatet, som läggs i konstgräset. Granulatet har bl a till uppgift att ge en stöttande funktion till grässtråna så att de står upp, samt tillföra mjukhet och svikt till konstgräset så att det blir behagligt att springa på.

Mängden gummigranulat eller ifyllnadsgranulat som läggs i konstgräset styrs av längden på fibern, samt vilket underliggande system man väljer. Med tiden som en plan används försvinner granulatet, bl a via snöröjning vintertid, kläder etc. Fyller man inte på med nytt granulat är risken stor att planen blir för hård vilket även ökar risken för skador.

Sviktpad

Stötdämpning och energiåtergivning i ett konstgrässystem kan erhållas från ifyllnadsmaterialet, det sk gummigranulatet som läggs i ett konstgräs, alternativt från en sviktpad som läggs under ett konstgräs och då i kombination med ifyllnadsmaterial.

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

martin svedstam unisport

Martin Svedstam

Project Sales & Business Dev Manager Artificial Turf

Telefon:

+46 (0) 70 576 03 32

Land:

Sverige

Distrikt:

Göteborg

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss