Konstgrässystem

En konstgräsplan består av olika komponenter som tillsammans ger underlaget dess karaktär och spelegenskaper. Beroende på vilka användningsområden som planen är avsedd för, samt vilka krav som ställs på underlaget, kan system och mängden ifyllnadsmaterial variera. Mängden ifyllnadsmaterial i ett konstgräs styrs av längden på fibern.

saltex legacy unisport

Vilka olika konstgrässystem finns det?

 

Konstgräs Miljösystem - Saltex Legacy™

Beroende på eventuella lokala miljöföreskrifter finns konstgrässystem som i sin helhet uppfyller kemikalieinspektionens riktlinjer för känslig mark.

Saltex Legacy™ är ett unikt konstgrässystem där miljötänket genomsyrar alla olika komponenter såsom konstgräs, sviktpad och ifyllnadsgranulat.

Läs mer om Saltex Legacy™ här >>

Konstgrässystem med sviktpad

Ett konstgrässystem med sviktpad installeras oftast med ett konstgräs som är 40 mm och som i sin tur fylls med sand och gummigranulat. Svikt erhålls i detta fall både från ifyllnadsmaterialet samt från sviktpaden under konstgräset.

Konstgrässystem utan sviktpad

Konstgrässystem som installeras utan sviktpad behöver mer ifyllnadsmaterial då svikten i detta system endast erhålls från ifyllnadsmaterialet. Konstgräset som läggs har i detta fall en strålängd på 50-60mm för att rätt nivå ifyllnadsmaterial ska kunna läggas.

Underbyggnad konstgräs

För att en konstgräsplan ska hålla bra kvalitet under lång tid är det mycket viktigt att underbyggnaden är korrekt utförd så att risken för sättningar minimeras. Eventuella sättningar medför stora extrakostnader då konstgräset i så fall måste tas upp för att underliggande fel ska kunna åtgärdas. Att ta upp ett konsgräs med mycket ifyllnadsmaterial (sand och gummigranulat) är ett krävande arbete.

Underbyggnad består av: 

  • Avjämning med stenmjöl 0-4/8
  • Bärlager 0-30
  • Färstärkningslager

Den totala tjockleken för underbyggnaden beror av underliggande jords bärighet och tjälfarlighet.

Dränering konstgräs
En väl fungerande dränering är viktig för att vatten inte ska bli stående på planen. Vilket alternativ som är bäst beror på vilka förutsättningar som finns.

Kontakta oss gärna för rådgivning uppbyggnad av konsgräs, underbyggnad eller dränering av konstgräs så hjälper vi er gärna med råd och tips.

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Sales Artificial Turf & Air Domes

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

unisport mats rotting

Mats Rotting

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 209 92 61

Land:

Sverige

Skicka mail

miljövänligt konstgrässystem fotboll saltex biofill legacy unisport Referens

Botkyrka Kommun får Sveriges första konstgräsplan med växtbaserat och miljövänligt granulat

saltex biofill ifyllnadsgranulat västerstrands ip fotbollsplaner miljövänligt unisport Referens

Västerstrands Idrottsplats får konstgräs med miljövänligt ifyllnadsgranulat

Jag vill veta mer
Kontakta oss

Unisport använder cookies för att göra din upplevelse på vår hemsida så bra som möjligt. Genom att använda denna sida godtar du vår privacy policy.