Konstgrässystem

En konstgräsplan består av olika komponenter som tillsammans ger underlaget dess karaktär och spelegenskaper. Beroende på vilka användningsområden som planen är avsedd för, samt vilka krav som ställs på underlaget, kan system och mängden ifyllnadsmaterial variera. Mängden ifyllnadsmaterial i ett konstgräs styrs av längden på fibern.

unisport konstgräs uppbyggnad

Vilka olika konstgrässystem finns det?

Beroende på vilka förutsättningar som finns samt vilka krav eller behov som ställs på underlaget kan ett konstgrässystem se ut på olika sätt.

Konstgrässystem med sviktpad

Ett konstgrässystem med sviktpad installeras oftast med ett konstgräs som är 40 mm och som i sin tur fylls med sand och gummigranulat. Svikt erhålls i detta fall både från ifyllnadsmaterialet samt från sviktpaden under konstgräset.

Konstgrässystem utan sviktpad

Konstgrässystem som installeras utan sviktpad behöver mer ifyllnadsmaterial då svikten i detta system endast erhålls från ifyllnadsmaterialet. Konstgräset som läggs har i detta fall en strålängd på 50-60mm för att rätt nivå ifyllnadsmaterial ska kunna läggas.

Konstgräs Miljösystem

Beroende på eventuella lokala miljöföreskrifter finns konstgrässystem som i sin helhet uppfyller kemikalieinspektionens riktlinjer för känslig mark.

Saltex Ultra MTRX™ är ett unikt konstgrässystem där miljötänket genomsyrar alla olika komponenter såsom konstgräs, sviktpad och ifyllnadsgranulat.

Läs mer om Saltex Ultra MTRX här >>

Underbyggnad konstgräs

För att en konstgräsplan ska hålla bra kvalitet under lång tid är det mycket viktigt att underbyggnaden är korrekt utförd så att risken för sättningar minimeras. Eventuella sättningar medför stora extrakostnader då konstgräset i så fall måste tas upp för att underliggande fel ska kunna åtgärdas. Att ta upp ett konsgräs med mycket ifyllnadsmaterial (sand och gummigranulat) är ett krävande arbete.

Underbyggnad består av: 

  • Avjämning med stenmjöl 0-4/8
  • Bärlager 0-30
  • Färstärkningslager

Den totala tjockleken för underbyggnaden beror av underliggande jords bärighet och tjälfarlighet.

Dränering konstgräs
En väl fungerande dränering är viktig för att vatten inte ska bli stående på planen. Vilket alternativ som är bäst beror på vilka förutsättningar som finns.


Kontakta oss gärna för rådgivning uppbyggnad av konsgräs, underbyggnad eller dränering av konstgräs så hjälper vi er gärna med råd och tips.

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

martin svedstam unisport

Martin Svedstam

Project Sales & Business Dev Manager Artificial Turf

Telefon:

+46 (0) 70 576 03 32

Land:

Sverige

Distrikt:

Göteborg

Skicka mail

Önskar du mer information om våra konstgrässystem
Kontakta oss