Krav & rekommendationer tävlingsspel på konstgräs

SvFF har beslutat att ändra kriterierna för breddfotboll fr.o.m. 1. Januari 2020. De gamla kriterierna dvs Svenskt Certifikat utgår och ersätts av FIFA Quality.

Här följer SvFF de europeiska kraven att godkända system för breddfotboll skall även genomgå tester för brännskador, vilket varit ett ökat problem i och med intåget av granulatfria system med endast vanlig sand eller inget ifyllnad alls.

 

SvFF:s krav och rekommendationer för tävlingsspel på konstgräs fr o m 2020

För Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan gäller FIFA/SvFF:s regelverk FIFA Quality Pro. För division 1, herrar gäller FIFA quality/IMS (International Match Standard).
För övriga serier och träningsplaner rekommenderar vi FIFA Quality/IMS (International Match Standard).

Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan

De föreningar som ska anlägga en konstgräsplan på sin matcharena ska följa FIFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro.

Laboratorietester samt fälttester ska utföras av ett laboratorie som är godkänt av FIFA. För att se vilka testinstitut som är godkända hänvisar vi till https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/fifa-accredited-test-institutes/

Efter genomfört fälttest ska föreningen skicka in godkänt certifikat samt testresultat till SvFF. Detta certifikat är giltigt i 12 månader och därefter ska en ny test genomföras.

Smärre avvikelser från testkriterierna kan godkännas temporärt av SvFF under förutsättning att berörd förening förbinder sig att inom föreskriven tid åtgärda avvikelserna. SvFF:s temporära godkännande omfattar inte spel i FIFA/UEFA:s tävlingar.

Division 1 herrar och övrig fotboll

Vid spel i division 1, herrar ska planer som installeras fr o m 2020 uppfylla testkriterier enligt FIFA Quality/IMS.

Vid upphandling av konstgräs för övriga serier och träningsplaner rekommenderar vi att konstgräset testas enligt FIFA Quality eller IMS.

Begär in laboratorietest enligt FIFA quality/IMS av konstgräsleverantören när ni upphandlar så att ni ser att konstgrässystemet uppfyller alla kriterier. Ställ även krav på fälttester av konstgräset efter det är installerat samt innan garantitiden går ut, vi rekommenderar minst fem år på funktionskraven enligt FIFA quality/IMS kriterier. Test ska utföras av ett av FIFA godkänt testinstitut, se länk ovan.

<< TILLBAKA TILL FOTBOLLSSIDAN

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

Jag vill veta mer
Kontakta oss
begagnat konstgräs till salu unisport

Köp begagnat konstgräs!

I samband med byte av konstgräsplaner har vi nu fått in 2400m2 begagnat konstgräs till försäljning.

Klicka här för mer information och kontakt >>