Läktarstol Goal Manuell

Läktarstol Goal Manuell (M/MS/MSR/MS Akustik/MSR Akustik) är avsedd att monteras på teleskopläktare och har samma stoldesign som läktarstol Goal, vilken är avsedd för fasta läktare.

Läktarstol med manuell hantering

Läktarstolen sitter i detta fallet monterad på en manuellt fällbar stolmekanism, vilken innebär att operatören manuellt fäller ner stolen på läktarraden i grupper om 3-4 st.

Akustikperforerad
Stolen är i standardutförande tillverkad i klarlackerad formpressad bok men finns även i ett flertal olika träslag. Stolen kan tillverkas med akustikperforerad undersida av sitsen för att de akustiska egenskaperna i anläggningen skall bli bättre.

läktarstol goal m unisport

Goal M i klarlackerad bok.

 

läktarstol goal ms unisport

Goal MS i klarlackerad bok med klädsel på sitsen.

 

läktarstol goal msr unisport

Goal MSR i klarlackerad bok med klädsel på sits och rygg.

 

läktarstol goal ms akustik unisport

Goal MS Akustik i klarlackerad bok med klädsel på sits, rygg och akustikperforerad undersida av sitsen.

 

läktarstol goal msr akustik unisport

Goal MSR Akustik i klarlackerad bok med klädsel på sits, rygg och akustikperforerad undersida av sitsen.

Produktblad för nedladdning

Jag vill veta mer
Kontakta oss