Miljöaspekter vid val av konstgräs

Vid val av konstgräsunderlag finns flera faktorer att ta hänsyn till och som på olika sätt påverkar miljön. Med vår kompetens inom produktutveckling strävar vi alltid efter att hitta hållbara lösningar och alternativ som värnar om miljön, samtidigt som de uppfyller alla krav och kriterier gällande spelegenskaper och prestanda.

Miljöanpassat ifyllnadsgranulat

Saltex BioFlex™
Saltex BioFlex™ är den senaste medlemmen i vår portfölj av konstgräsinfill. En belagd mineral som till 98% består av specialsand. Dess egenskaper gör att konstgräsplanen får optimala förutsättningar när det gäller spelarsäkerhet, spelegenskaper och miljöaspekter. Produkten är godkänt för både bredd och elitfotboll enligt FIFA Quality och Quality Pro. Det krävs ingen ytterligare stabilisering eller infill i konstgrässystemet som är fullt återvinningsbart. Egenvikten på Saltex BioFlex™ resulterar i drastiskt minskad spridning av infillet, vilket är en stor fördel.

Saltex BioFill®
Saltex BioFill® är ett 100% växtbaserat ifyllnadsgranulat som utvinns av sockerrör. Ifyllnadsgranulatet har utvecklats för att minska användningen av råmaterial samt minska miljöpåverkan.

Saltex BioFill™ ifyllnadsgranulat är certifierat som:

 • 100% nedbrytbar
 • 100% komposterbar
 • 100% organisk och kan återvinnas till bland annat nytt ifyllnadsgranulat

Produkten är godkänd av FIFA för Quality Pro och Quality.

PU-backing

Tidigare har det varit standard med Latex-backing under konstgräset, dvs den duk/matta som konstgräsfiberna är fästa i. Men med PU-backing kan vi erbjuda ett miljövänligare konstgräs med bättre funktionalitet, kvalitet och fäste. Tester visar att skarvarna på en konstgräsplan med PU-backing är dubbelt så starka som på en konstgräs plan med Latex-backing. Man kan också se att en PU-backing bibehåller sin prestanda under konstgräsets hela livstid medan en Latex-backing tappar upp till 40% av sin prestanda under samma tid.

Fördelar med PU och dess prestanda:

 • Bättre fiberfäste
 • Bättre stabilitet och hållbarhet under hela livslängden
 • Bättre hållbarhet under fuktiga förhållanden
 • Bättre verkan med konstgräslimmet (starka skarvar)

Fördelar med PU gällande miljö:

 • Innehåller inga farliga tillsatser av kemikalier vid tillverkning
 • Väger mindre vilket innebär mindre avfall
 • Inget materialavfall vid produktion (1 kg våt massa = 1 kg PU Backing)
 • Reducerade avfallskostnader under livslängden (>30% mindre råmaterial)
 • 100% återvinningsbar
 • Fri från Latex

Wrappingtråd

Vid tillverkning av konstgräs kan man antingen använda tvinnade fiber eller fiber med wrapping tråd. Fördelen med tvinnande fiber är att wrappingtråd ej används vilket innebär mindre spridning av mikroplaster.

Med tester på de olika varianterna påvisar tvinnade fiber en högre kvalité i fiberlås, detta då en större yta på fiberna kommer i kontakt med förankringsmediat.

Granulatfällor

För att minimera spridning av ifyllnadsgranulat ut i dagvattenbrunnar kan granulatfällor installeras runtom konstgräsplanen. Granulatfällorna förses med speciella filterpåsar där både ifyllnadsgranulat men även grus, flis, löv m.m. som annars kan leda till att brunnen täpps igen samlas upp. Filterpåsen fångar upp allt material större än 0,4mm. Granulatfällorna är enkla att ta ur och tömma vid behov. Granulatfällorna finns i olika storlekar och utföranden för att passa alla olika dagvattenbrunnar.

Granulatsarg

För att förhindra att ifyllnadsgranulatet flyttar sig från konstgräsplanen kan en granulatsarg installeras runtom planen för att hindra ifyllnadsgranulatet att förflytta sig från planen. Granulatet som samlas vid sargen kan enkelt tas om hand och återföras till konstgräsplanen igen.

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

martin svedstam unisport

Martin Svedstam

Project Sales & Business Dev Manager Artificial Turf

Telefon:

+46 (0) 70 576 03 32

Land:

Sverige

Distrikt:

Göteborg

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss