Miljöpolicy


Unisport Sverige AB bedriver ett aktivt miljöarbete. Genom att använda rätt metoder, material och energianvändning i våra processer arbetar vi kontinuerligt för att minimera påfrestningarna på miljön
 
Detta innebär att vi strävar efter material som har en lång livslängd och bidrar till en hållbar utveckling.
 
Vi arbetar med att hitta material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp
 
Alla anställda ska ha kunskap om miljöarbetet och få lämplig information/utbildning i ämnet så att miljöfrågor är en naturlig del i det dagliga arbetet.
 
Vi vill ständigt utveckla vårt miljöarbete för att hela tiden upptäcka risker och förbättringsmöjligheter på miljö- och energiområdet.
 
Vi följer miljölagstiftningen och arbetar aktivt med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.
 

Kontakta oss