Motorikmöbler, Lindebjerg skolen, Unisport

Motorikmöbler

Unisport tillhandahåller motorikmöbler som ger möjlighet till att träna barns moriska färdigheter på ett roligt och annorlunda sätt.

Unisport har lång erfarenhet inom utformning och förändring av äldre idrottshallar och skolmiljöer för att hitta nya lösningar till inspirerande och multifunktionella aktivitetsområden och rum som stimulerar vårt rörelsebehov. 

En motorikmodul har som utgångspunkt att fungera som en möbel att sitta på samtidigt som den kan inspirera till rörelse och fysisk aktivitet när man klättrar i eller utanpå de.

En motorikmöbel stärker således barns koordination, motorik, kroppskontroll och stryka.

Med en motorikmöbel modul kan man skapa estetiska och praktiska användningsområden som motiverar barn till fysisk aktivitet. Möblerna är uppbyggda av separata moduler som kan skapa nya unika lösningar som inspirerar till aktivitet och rörelse. Modulerna har olika innehåll som inbjuder både till att krypa, klättra och slingra sig.

Forskning visar att motoriska färdigheter är grundläggande för all rörelse. Ytterligare visar studier att motoriska färdigheter har avgörande betydelse för barns inlärning. Med motorikmöbler från Unisport är det alltså möjlighet att träna barns motoriska färdigheter via leken där endast fantasin sätter gränsen.

Vad innehåller en motorikmöbel?

  • Fyra olika motorikmoduler som kan sättas samman efter önskemål.
  • Modulerna har en storlek om  80 x 80 cm.
  • Modulerna fungerar både att klättra på eller inuti samt som sittmöbel. Ett motoriskt träningselement som kan kombineras i oändlighet.

Vad är fördelen med våra motorikmöbler?

  • Ett stort och varierande antal aktivitetsmöjligheter oavsett ålder eller motoriska färdigheter.
  • Modulbaserad och tillgänglighetsanpassat system som kan sättas upp på både mindre ytor, i korridorer såväl som på stora sällskapsrum eller andra existerande lokaler.
  • Inspirerar barn och ungdomar till nya rörelsemönster.
  • Estetiskt utseende och material i hög kvalitet.

Material för nedladdning

Medarbetare att kontakta

andreas rantzow unisport

Andreas Rantzow

Business Unit Manager / Indoor

Telefon:

+46 (0)431 44 92 21

Land:

Sverige

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss