Planen för underlaget på Tele2 Arena

Unisport har, som tidigare kommunicerats, fått ett oväntat problem med det nya konstgrässystemet på Tele 2 Arena. Det har visat sig att sviktpaden inte klarat av att dränera ut vatten. Detta har medfört att friktionen mellan spelare och underlag blivit för hög när planen blivit blöt. Detta är naturligtvis beklagligt och det måste åtgärdas så snart som det är möjligt.

Unisport har arbetat och arbetar intensivt med att analysera olika åtgärder för att eliminera dessa problem – både på kort och på lång sikt.

Avsikten nu är att under vecka 21 genomföra en åtgärd som innebär att nuvarande system kompletteras med gummigranulat så att systemet bedöms klara dräneringsproblematiken bättre. Unisport hade givetvis velat göra detta omgående, men man kan inte få fram material tidigare.

Fr o m 20 juni finns en längre period utan evenemang på arenan där Unisport kommer att kunna genomföra ytterligare större åtgärder för att säkerställa den långsiktiga funktionen av planen.

Till dess, det vill säga inför de kommande matcherna i maj och juni, kommer Unisport vara behjälpliga med all sin tekniska expertis för att hjälpa till med hur mycket och på vilket sätt mattan ska bevattnas.

Unisport, SGAF samt Djurgården och Hammarby fotboll är informerade om denna handlingsplan.

ted bengtsson unisport

Ted Bengtsson

Head of Indoor & Managing Director Sweden

Telefon:

+46 (0)431 44 92 30

Land:

Sverige

Skicka mail

Kontakta oss