Frågor och svar om underhåll och skötsel av konstgräsplan

Om underhållet försummas eller inte sköts på rätt sätt förkortas konstgräsets livslängd. Planen får även sämre spelegenskaper och risken för skador ökar, framförallt om planen blir för hård.

Hur sköter man konstgräs?

Vad är viktigt att tänka på kring underhåll och skötsel av en konstgräsplaner?
 

Varför är det viktigt att underhålla en konstgräsplan?
En konstgräsplan är inte underhållsfri utan kräver vissa insatser för att bibehålla sin kvalitet, både ur spelarsynpunkt men också utseendemässigt och rent estetiskt.

Spelarmässigt så är det viktigt att underlaget behåller sin mjukhet för att minimera skaderisken. Sämre underhåll ger även också sämre spelegenskaper såsom bollrull, bollstuds, stötupptagningsförmåga men även möjligheten att släppa igenom vattnet. Faktorer som både påverkar den enskilde spelaren men även spelet.

Försummas underhållet kommer även spelplanens livslängd att förkortas avsevärt. Likaså kan ett korrekt underhåll medföra att din spelplan kan behålla de allra bästa spelegenskaper under betydligt längre tid än beräknat.

Brist i underhållet kan även påverka garantierna vilket kan innebära stora ekonomiska konsekvenser om något skulle hända.

Vad händer om det är för lite ifyllnadsgranulat i konstgräset?
För lite ifyllnadsgranulat gör att planen blir hård och skaderisken ökar. För lite granulat innebär även att fiberna inte får stöttning och lägger sig ner, samt att spelegenskaperna försämras.

Hur ofta bör man fylla på med ifyllnadsgranulat?
Ifyllnadsgranulat bör fyllas på årligen. Vid normal vinter försvinner ca 5-10 ton granulat vid snöröjning, det är därför bra att anlägga en asfalterad yta runt planen där snön kan förvaras. När snön smälter kan allt ifyllnadsgranulat tas upp, rengöras med en granulatrensare samt återföras till planen.

Vilka områden är mest utsatta på en konstgräsplan?
Mest utsatta områden är straffområden, både på 11- och 7-mannaplan samt vid servicegrindar där underhållsmaskiner körs ut och in.

Varför borstar man en konstgräsplan?
Man borstar en konstgräsplan var 7-10 dag, lite beroende på väder och hur många timmar planen används. Man borstar planen för att fördela granulatet samtidigt som det rensar ytan från skräp.  Viktigt, maskinerna måste vara i bra skick för att inte förstöra konstgräset.

Varför harvar man en konstgräsplan?
Harvning löser upp kompakterat granulat så att planen återfår sin mjukhet vilket förbättrar spelegenskaperna samt minskar skaderisken. Vid harvning  ökar man även ifyllnadshöjden, dvs ifyllnadsgranulat luckras upp och ger bättre stöttning till konstgräsets fiber. Viktigt, maskinerna måste vara i bra skick för att inte förstöra konstgräset.

Varför djuprengör man en konstgräsplan?
Djuprengöring görs årligen för att ta hand om ovälkommet material i konstgräsplanen. Det är inte ovanligt att man hittar plastbitar, smycken, glasskärvor och andra för brukaren ohälsosamma föremål i planen. Att hålla ytan ren från exempelvis löv och grenar är väldigt viktigt. Om rengöring inte sker så bryts materialet ner och kommer inom kort att gynna mossa och ogräs. Man rensar även bort organiskt material planen för att minimera risken för att mossa och ogräs ska börja växa där. Vid en djuprengöringen tas ifyllnadsgranulatet upp och sorteras/rengörs innan det åter läggs i planen igen.

Varför vattnar man en konstgräsplan?
En konstgräsplan vattnas ibland för att bollen ska rulla snabbare och att flytet i spelet ska bli bättre.

Varför saltar man en konstgräsplan?
Om konstgräsplanen används vintertid kan saltning behövas för att smälta bort eventuell snö eller is.
Att notera; regelbunden användning av kemikalier/salt i smältningsprocessen kan orsaka kompaktering av granulatet och påverka grusunderlaget som på så sätt försämra planens vattengenomsläpplighet.

Vad innebär statusbesiktning av konstgräsplan?k
Statusbesiktning innebär expertutlåtande av specialist på konstgräsplaner. En grundlig översyn av planens beskaffenhet görs där man bl a kollar ifyllnadshöjd, fibrernas status, skarvar, linjer, bollrull, stötupptagningsförmåga och vertikal deformation, samt andra viktiga punkter för att säkerställa att rätt åtgärder är utförda alt vilka åtgärder som behöver sättas in. Allt för att förlänga konstgräsplanens livslängd så långt det är möjligt.

Kan Unisport utföra statusbesiktning av min konstgräsplan?
Ja. Kontakta Christian Andersson som är ansvarig för eftermarknad inom konstgräs fotboll, christian.andersson@unisport.com.

Hur viktigt är det att man har rätt maskiner och rätt kvalitet på maskinerna?
Fel maskiner eller trasiga maskiner kan slita mer på konstgräset än de gör nytta. Trasiga maskiner riskerar även att förstöra konstgräset.

Vad är underhållsschema för konstgräsplaner?
Ett underhållsschema är en dokumentation av skötseln som utförs på konstgräset. I schemat anges vilken skötsel som har utförts samt när.

Till vem ska man skicka in ett underhållsschema?
Underhållsschemat skickas till Unisport, att: Jonas Bengtsson, jonas.bengtsson@unisport.com

Hur ofta ska man skicka in ett underhållsschema?
Vi rekommenderar att man skickar in sitt underhållsschema 1 gång i kvartalet.

Under hur lång tid ska man skicka in ett underhållsschema?
Under hela garantitiden.

Var hittar jag underhållsschema?
Ladda ner ditt underhållsschema här Underhållsschema konstgräsplaner Unisport >

Kan man skriva serviceavtal med Unisport gällande skötsel av konstgräsplaner?
Ja.

Hur länge löper ett serviceavtal?
Våra serviceavtal löper normalt mellan 1-5 år.

Vem kontaktar man för mer information om serviceavtal?
Kontakta Christian Andersson som är ansvarig för eftermarknad konstgräs fotboll, christian.andersson@unisport.com

Ur underhållssynpunkt, vad är viktigt att tänka på när man ska anlägga en konstgräsplan?
Om man anlägger asfalt runtom planen förenklar detta snöröjningen. När snön smälter kan man sen enkelt återanvända det gummigranulat som följt med snön. Innan gummigranulatet läggs tillbaka är det dock viktigt att man rensar det från organiskt och annat material. Detta gör man enkelt via t ex en granulatrensare.

granulatrensare konstgräsplaner unisport

Hur minimerar man spridningen av gummigranulat och mikroplaster från konstgräsplaner?
För att minimera spridning av gummigranulat från konstgräsplaner finns flera olika åtgärder att göra.

  1. Installera granulatfällor i dagvattenbrunnar. Granulatfällor kan köpas av Unisport.
  2. Vid anläggning av konstgräsplaner, se till att det finns gott om asfalterade ytor runtom planen där snö kan samlas vid snöröjning. På så sätt kan gummigranulatet återföras till planen när snön smälter. Granulatet rengörs med en granulatrensare.
  3. Granulat följer med skor och kläder. Sätt ut sko- och klädborstar samt se till att spelarna tömmer skorna vid planen.
  4. Sätt upp informationsskyltar runt planen för att informera om hur spridning av granulat kan minimeras.

granulatfällor konstgräsplaner unisport

Taggad med

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Skåne, Blekinge

Skicka mail

Tips & råd Visa alla

anlägga konstgräsplan vad ska man tänka på unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Hållbart konstgräsprojekt - Vad bör man tänka på?

varför välja FIFA Quality unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad innebär FIFA Quality Programmet?

vad kostar det att anlägga en konstgräsplan unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad kostar det att bygga konstgräsplan?

Kontakta oss