Hållbart konstgräsprojekt - Vad bör man tänka på?

När man ska anlägga en konstgräsplan finns det viktiga faktorer att tänka på. Grundläggande krav måste ställas för att investeringen ska bli effektiv och livslängden optimal. Det är också viktigt att ta i beaktan var planen ska anläggs så att det system man väljer är anpassat utifrån miljön runtomkring.

Att tänka på vid val av konstgrässystem


Spelarsäkerheten
Målet är en plan som är säker för utövarna. Säker året runt. Viktiga faktorer är rätt mjukhet och svikt, rätt friktion som minimerar brännskador och rätt vridmotstånd som minskar skaderisken.

Spelegenskaper
Ett konstgrässystem skall ha spelegenskaper som påminner om att spela på naturgräs. Kombinerar man flera olika stråtyper får man jämnare bollrull och bollstuds över hela konstgräsplanen, oavsett vilket håll bollen rullar åt.

Hållbarhetsaspekter
Viktigast är dock att alla delar i ett konstgrässystem håller hela livstiden och är materialåtervinningsbara eller återanvändbara. Materialåtervinningsbara innebär att en produkt kan återvinnas till samma eller nya produkter. Med återanvändbara produkter menas möjligheten att t ex kunna flytta en konstgräsplan från en plats till en annan. Exempel kan vara en elitarena vars konstgräs inte längre uppfyller de allra högsta kraven men är fullt duglig att anläggas på en breddfotbollsplan. 

unisport turf

En konstgräsplan består av flera komponenter som tillsammans måste uppfylla alla krav

Ett konstgrässystem innehåller flera olika komponenter som tillsammans utgör grunden för de funktionella krav som är nödvändiga för att skapa en bra spelyta. Sammansättningen av komponenter beror på vilka krav som ska uppfyllas för fotbollsspel, geografiska förhållanden och miljön runtomkring, hållbarhetskrav samt anpassning för eventuell undervärme och dränering.

turf unisport system konstgräs

Miljöaspekter vid val av konstgräs

Vid val av konstgrässystem finns flera faktorer att ta hänsyn till för att hitta hållbara lösningar och alternativ som värnar om miljön, samtidigt som de uppfyller alla krav och kriterier gällande spelarsäkerhet och spelegenskaper. Inför att en ny konstgräsplan ska anläggas alt en gammal plan bytas ut bör nedan faktorer finnas med i åtanke;


Konstgräsfiber
Vid tillverkning av konstgräs kan man använda tvinnade fiber eller fiber med bindgarn. Fördelen med att använda tvinnade fiber innebär


unisport infill konstgräs

Ifyllnad
Ifyllnad läggs i konstgräset med uppgift att stötta konstgrässtråna samt ge spelegenskaper till planen. Beroende på vilket system som väljs anpassas mängden ifyllnad. Med tiden som en plan används finns möjlighet att infill emigrerar från planen t ex vid snöröjning, kläder etc. Genom förebyggande åtgärder som asfaltsytor, sarger, fällor etc kan ifyllnadsmaterial återföras till planen och mängden av nytt material som behöver fyllas på minimeras. Det finns idag flera olika material att välja mellan beroende på vilka krav som ställs framförallt på miljö och spelarsäkerhet.

PU-backing Unisport
Backing
Backingen är själva undersidan av konstgräset där konstgrässtrån fästes. Det finns olika sorter av backing t ex PU-backing eller Latex (SBR)-backing. Tester visar att PU-backing erbjuder bättre funktionalitet, kvalitet och fäste till skillnad från Latex (SBR)-backing. Skarvarna på ett konstgrässystem med PU-backing är t ex dubbelt så starka som på en konstgrässystem med Latex (SBR)-backing. PU-backingen bibehåller även sin prestanda under konstgräsets hela livstid medan från en Latex (SBR)-backing har upp till 40% lösgjorts under samma tid.

sviktpad
Sviktpad

Beroende på vilka förutsättningar man har, finns olika varianter av sviktpad att lägga. Krav avseende miljö, återvinning, planvärme eller ej, är viktiga aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett konstgrässystem med sviktpad. Viktigt att tänka på är också dränering, bibehållen prestanda, isolerande egenskaper samt att sviktpaden ska vara materialåtervinningsbar.

Spelarsäkerhet

Tre väsentliga faktorer för en säker konstgräsplan är att den har rätt stötupptagning och deformation samt rätt friktion för att minimera brännskador och rätt vridmotstånd för att undvika ledbands- och knäskador.

Planer certifierade enligt de nya rekommendationer för breddfotboll från Svenska Fotbollsförbundet (FIFA QUALITY) kombinerar hållbarhet, säkerhet och prestanda anpassade för bredd- och spontanfotboll. Planer certifierade enligt FIFA QUALITY PRO är specifikt testade för de höga prestandakraven och säkerhetskraven för elitfotboll.

Konstgrässystem som klarar dagens krav

Förutom att konstgräset man anlägger ska uppfylla ställda funktionskrav är det också viktigt att alla komponenter i ett konstgrässystem anpassas till varandra för att klara återanvändning i nya produkter. Hela systemet med allt ifrån sviktpad, konstgräs, ifyllnadsmaterial samt installationsmetod och slutligt ansvarstagande för materialåtervinning måste tas med i beräkningen.

Läs mer om konstgräs för fotboll här >>

Taggad med

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

Tips & råd Visa alla

anlägga konstgräsplan vad ska man tänka på unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Hållbart konstgräsprojekt - Vad bör man tänka på?

varför välja FIFA Quality unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad innebär FIFA Quality Programmet?

vad kostar det att anlägga en konstgräsplan unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad kostar det att bygga konstgräsplan?

Kontakta oss