Hur kan man minska spridningen av mikroplaster och gummigranulat från konstgräsplaner?

Vid planering eller löpande underhållsarbete av konstgräsplaner finns en rad parametrar att tänkta på för att minska miljöpåverkan.


Asfaltsytor runt konstgräsplanen

Stora mängder ifyllnadsmaterial/gummigranulat, sk mikroplaster,  följer med vid snöröjning av konstgräsplaner. För att kunna ta till vara och återanvända ifyllnadsmaterialet som försvinner med snön behövs en ram av hårdgjord yta, exempelvis asfalt där all snö kan samlas. När väl snön smälter kan ifyllnadsmaterialet återföras till konstgräsplanen istället för att outnyttjat försvinna ner i dagvattenbrunnar eller ut i naturen där det inte kan omhändertas.

asfaltsytor för snöröjning konstgräsplaner unisport

Asfalten runt planen är en yta som används både för snöröjning samt uppställningsyta av exempelvis fotbollsmål, avbytarbås vid drift & skötsel av konstgräset.

Storlek på asfalt är en viktig faktor för att kunna samla upp och återanvända granulatet som är en viktig del av konstgrässystemet samt för att minimera dess spridning till andra områden.

Finns inte möjlighet att anlägga asfaltsytor runtomkring fotbollsplanen är det viktigt att man hittar en annan uppsamlingsplats som kan asfalteras och fungera som granulatuppsamlare vintertid.

uppsamlingsplats snö konstgräsplaner unisport

Granulatfällor

Granulatfällor fungerar i dagvattenbrunnar i närheten av konstgräsplaner/fotbollsplaner där gummigranulat och mikroplaster förorenar och åker med ner i dagvattnet. Brunnskorgarna utrustas med speciella filterpåsar. Granulatfällan samlar även upp, grus, flis, löv m.m. som kan leda till att brunnen täpps igen. De är enkla att ta ur och tömma vid behov. Styrplåt och brunnskorg är tillverkad i rostfri perforerad plåt med runda hål i diameter 5mm och finns i olika storlekar och utföranden för att passa alla olika dagvattenbrunnar. Granulatfällans filterpåsar ska fånga upp alla föremål större än 0,4mm.

Produktblad Granulatfällor

granulatfällor konstgräs unisport

Filtrering med torvmaterial
Vattnet som passerar granulatfällan kan även filtreras så att mängden tungmetaller och kemikalier från granulatet även minimeras för spridning ut i dagvattnet. Detta kompletteras via ett extra filter i granulatfällan som förses med torvmaterial som absorberar oljor, diesel, olika tungmetaller etc. Det renade vattnet fortsätter sedan ner i dagvattensystemet.

Den unika och högeffektiva torven som används är en svensk produkt, och man hittar inte liknande egenskaper i något annat absorberande torvmaterial.

Genom att installera granulatfällor undviker man även onödiga och dyra slamsugningar.

Byte av filterpåsar
Filterpåsarna i granulatfällorna byts enkelt med jämna mellanrum beroende på årstid och underhåll.

Sko- och klädborstar

Gummigranulat följer även med kläder och skor vilket innebär att man efter sin vistelse på konstgräsplanen alltid bör tömma och borsta av skor samt kläder för att ytterligare minimera spridning av gummigranulat utanför planen. Skoborstar kan enkelt ställas ut vid in- och utgång till planen.

skoborstar konstgräsplaner unisport

Informationstavlor/skyltar

Kommun / klubbar ska informera om vikten av att varje spelare borstar av kläder vid konstgräsplanen innan man går därifrån inkl tömmer sina skor

infromationsskylt konstgräsplaner

Nyhet - Saltex Legacy - ett fullt återvinningsbart konstgrässystem

Ett miljövänligt konstgrässystem för fotboll.

Taggad med

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Service & Aftersales Outdoor

christian cerna unisport

Christian Cerna

Service & Aftersales Outdoor

Tips & råd Visa alla

hur kan man minska spridningen av mikroplaster och gummigranulat unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Hur kan man minska spridningen av mikroplaster och gummigranulat från konstgräsplaner?

vad kostar det att underhålla sköta en konstgräsplan unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll #Konstgräs

Vad kostar det att underhålla en konstgräsplan?

underhåll och skötsel av konstgräsplan unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Frågor och svar om underhåll och skötsel av konstgräsplan

Kontakta oss

Unisport använder cookies för att göra din upplevelse på vår hemsida så bra som möjligt. Genom att använda denna sida godtar du vår privacy policy.