Hur kan man minska spridningen av mikroplaster och gummigranulat från konstgräsplaner?

Vid planering eller löpande underhållsarbete av konstgräsplaner finns en rad parametrar att tänkta på för att minska miljöpåverkan.


Asfaltsytor runt konstgräsplanen

Stora mängder ifyllnadsgranulat följer med vid snöröjning av konstgräsplaner. För att kunna ta till vara och återanvända gummigranulatet som försvinner med snön behövs en ram av hårdgjord yta, exempelvis asfalt där all snö kan samlas. När snön smälter kan gummigranulatet återföras till konstgräsplanen istället för att outnyttjat försvinna ner i dagvattenbrunnar eller ut i naturen där det inte kan omhändertas.

asfaltsytor runt konstgräsplan unisport

Asfalten runt planen är en yta som kan användas både för snöröjning samt som uppställningsyta av exempelvis fotbollsmål, avbytarbås vid drift & skötsel av konstgräset. Storlek på asfalten är en viktig faktor för att kunna samla upp och återanvända gummigranulatet som är en viktig del av konstgrässystemet samt för att minimera dess spridning till andra områden. Finns inte möjlighet att anlägga asfaltsytor runtomkring fotbollsplanen är det viktigt att man hittar en annan uppsamlingsplats som kan asfalteras och fungera som granulatuppsamlare vintertid.

Granulatfällor

Granulatfällor fungerar i dagvattenbrunnar i närheten av konstgräsplaner där gummigranulatet åker med ner i dagvattnet. Brunnskorgarna utrustas med speciella filterpåsar. Granulatfällan samlar även upp, grus, flis, löv m.m. som annars kan leda till att brunnen täpps igen. De är enkla att ta ur och tömma vid behov. Styrplåt och brunnskorg är tillverkad i rostfri perforerad plåt med runda hål i diameter 5mm och finns i olika storlekar och utföranden för att passa alla olika dagvattenbrunnar. Granulatfällans filterpåsar ska fånga upp alla föremål större än 0,4mm.

Produktblad Granulatfällor

granulatfälla unisport konstgräsplan granulat

Filtrering med torvmaterial
Vattnet som passerar granulatfällan kan även filtreras så att mängden tungmetaller och kemikalier från granulatet även minimeras för spridning ut i dagvattnet. Detta kompletteras via ett extra filter i granulatfällan som förses med torvmaterial som absorberar oljor, diesel, olika tungmetaller etc. Det renade vattnet fortsätter sedan ner i dagvattensystemet.

Den unika och högeffektiva torven som används är en svensk produkt, och man hittar inte liknande egenskaper i något annat absorberande torvmaterial. Genom att installera granulatfällor undviker man även onödiga och dyra slamsugningar.

Byte av filterpåsar
Filterpåsarna i granulatfällorna byts enkelt med jämna mellanrum beroende på årstid och underhåll.

Så tömmer du snabbt och enkelt dina granulatfällor
 

Granulatsarg 

Genom att installera en granulatsarg håller man gummigranulatet på plats i nära anslutning till planen och kan enkelt återföra det till konstgräsplanen.

Granulatsarg kan EJ köpas av Unisport.

granulatsarg unisport

Sko- och klädborstar

Gummigranulatet följer även med kläder och skor vilket innebär att man efter sin vistelse på konstgräsplanen alltid bör tömma och borsta av skor samt kläder för att ytterligare minimera spridning av gummigranulat utanför planen. Skoborstar kan enkelt ställas/hängas ut vid in- och utgång till planen.

skoborste till granulat unisport

skoborste skostativ granulat unisport

Galler vid entrén

Genom att lägga galler vid entrén kan mycket av ifyllnadsgranulatet fångas upp här och sedan återföras till planen. Skoborstar kan sättas ut så att spelarna enkelt borstar bort merparten av det granulat som finns på skor och strumpor. Skor kan tömmas.

Galler kan EJ köpas av Unisport.

galler för granulat unisport

Borsta av underhållsmaskinerna

Efter underhåll och skötsel, tänk på att borsta av och rengör underhållsmaskinerna från granulat på konstgräsplanen. På så sätt behålls merparten av granulatet ute på planen så att det inte följer med maskinerna ut.

Informationstavlor/skyltar

Kommun / klubbar ska informera om vikten av att varje spelare borstar av kläder vid konstgräsplanen innan man går därifrån inkl tömmer sina skor

infromationsskylt konstgräsplaner

Bra exempel - Så arbetar Växjö Kommun

Växjö Kommun gjorde 2017 en handlingsplan för att minska svinnet av gummigranulat från sina konstgräsplaner. Videon visar många bra exempel på hur man kan minimera spridningen av gummigranulat i olika led.

 

Ladda ner vår guide här

guide minimera gummigranulat från konstgräsplaner Unisport

Taggad med

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Skåne, Blekinge

Skicka mail

Tips & råd Visa alla

anlägga konstgräsplan vad ska man tänka på unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Hållbart konstgräsprojekt - Vad bör man tänka på?

varför välja FIFA Quality unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad innebär FIFA Quality Programmet?

vad kostar det att anlägga en konstgräsplan unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad kostar det att bygga konstgräsplan?

Kontakta oss