Hur underhåller man en konstgräsplan på rätt sätt?

Rätt underhåll är avgörande för kvalitén och livslängden på din konstgräsplan.

Underhållsarbete för en konstgräsplan

Rätt underhåll är avgörande för kvalitén och livslängden på din konstgräsplan. Underhåll sker utifrån olika nivåer och beroende på nyttjandegrad men generellt kan man dela in underhållet inom nedan intervaller.

Underhållsschema för konstgräsplaner

Dagligt underhåll

underhåll konstgräsplan regler unisport

Veckounderhåll

Månadsunderhåll

Årsunderhåll

Rapportering: Alla underhållsåtgärder skall journalföras löpande och rapporteras till leverantören minst två gånger per år för bibehållen garanti.

Underhållsavtal

Gör underhållet enkelt. Unisport erbjuder underhållsavtal av konstgräsplaner där vi bl a utför

Vid intresse, kontakta oss för mer information.

Underhållsmaskiner som ska användas

För att underhållet ska bli bra krävs rätt utrustning och maskiner.

Det är viktigt att vara uppmärksam på vikten av maskiner som används på planen samt val av däck. Notera att marken under planen skadas lättare än själva gräset. Särskilt under våren, när marken fortfarande är blöt och mjuk, kan för tunga maskiner lämna spår på planens yta och således skada underlaget. Därtill är det viktigt att vid val av maskin beakta om planen är försedd med värme, bevattning etc. och i så fall hur uppbyggnaden har konstruerats, vilket kan påverka tillåten max vikt.

Parkera inte maskiner på planen på grund av risk för överhettning och byt eller tillsätt aldrig vätskor (olja, batterivätska etc) på gräsytan. Oaktat valet av maskin skall man aldrig köra för fort ej heller göra snabba vändningar, starter eller inbromsningar.

En löpande översyn och service av underhållsmaskiner vid behov är viktigt för att inte maskinerna ska skada konstgräset.

Läs mer om våra underhållsmaskiner här >>

Underhållsmaskiner konstgräs Unisport

Olika underhållsarbeten på en konstgräsplan

Borstning & harvning
Borstning är den viktigaste underhållsåtgärden och bör genomföras på ett sätt som gör att granulatet fördelas jämnt över planen. Planen bör rengöras från löv och skräp före borstning. Även borsten bör rengöras efter varje användningsgång. Det är rekommenderat att börja borstningen så att båda straffområden (ytor med högst belastning) borstas först så att de sedan efter komplett borstning blivit underhållna två gånger.
Kör sakta för att ge borstarna chans att fördela granulatet jämnt. Vanligtvis sker borstningen på tvären, längs sömmarna, men ibland bör borstningen utföras längs med långsidan av planen.

Att köra på planen bör ske så rakt och med så stor svängradie som möjligt. Undvik accelerationer och snabba inbromsningar. Om möjligt, kör in på planen från olika håll. Detta förhindrar sättningar av specifika inkörningsområden.

Borttagning av löv och skräp
Genom detta förfarande undviks att mossa börjar växa på planen. Organiska ämnen, tillsammans med granulatet, främjar effektivt tillväxten av mossa. Även en lövblås kan användas. Använd lövblås försiktigt för att inte flytta på granulatet. Blås bort löv och barr till sidan av planen där de kan samlas ihop. Det finns på marknaden olika typer av ytrengöringsmaskiner som är bra för ändamålet.

Kontroll av granulatnivå
En plans fyllnadsmaterial består i regel av både granulat och sand. Olika granulat har olika egenskaper beroende på materialet och på en ny plan, särskilt under det första året kan både granulat och sand packa sig något.
Kontrollera nivån av granulat vid straffpunkt, mål, hörn och andra områden med hög användning dagligen. Borsta tillbaka granulat som förflyttats och fyll på med mer vid behov. Observera att i synnerhet vid straffpunkterna kan även sand ha flyttats och skall då kompletteras.
För korrekt prestanda på planen, ska mängden fritt strå (höjden av fiber ovanför granulatet) alltid vara så nära systemrekommendationerna som möjligt. Avvikelse större än 2 mm från detta kan resultera i förfallen garanti.

I synnerhet på planer som hålls certifierade för FIFA 2 STAR / FIFA Quality Pro är det viktigt att granulatnivån ligger konstant inom rätt intervall då planen kan bli föremål för oannonserad test initierad av FIFA.

Kontroll / tömning av granulatfällor
Granulatfällan minimerar spridning av granulat och mikroplaster ut i våra dagvattenbrunnar. Löpande kontroll och tömning för att fällorna så effektivt som möjligt ska kunna samla upp alla partiklar som rinner med dagvattnet.

Ladda ner:  produktblad granulatfällor unisport

granulatfälla unisport

Tillfälliga linjer och markeringar
Tillfälliga linjer och markeringar kan göras med sprayfärg. Rätt typ av sprayfärg nöts och försvinner snabbt vid användning av planen. Undvik att använda krita eller annat liknande material, för de tenderar att minska planens vattengenomsläpplighet. Dessutom kan granulatet komprimeras mer på ställen där krita har använts.

Vinterunderhåll
Avlägsna aldrig is mekaniskt från konstgräsplanen då detta kan skada fibrerna. Isen ska alltid avlägsnas genom att använda ett uppvärmningssystem eller lämpliga kemikalier som smälter isen (konsultera alltid kemikalieleverantören innan kemikalier används på planen).
Då granulatet enkelt åker av planen vid plogning är det viktigt att uppsamlingsplats för snö finns i nära anslutning till planen så att granulatet som följer med snö kan återföras till planen när snön smält. Det är viktigt med kontinuerligt kontroll av granulatnivån löpande under vinterunderhållsperioden så att rätt mängd finns i planen.

Saltning
Om planen hålls igång vintertid och saltning erfordras, rekommenderar vi användning av miljövänliga kemikalier* eller salt (natriumklorid eller kalciumklorid) för smältningsprocessen.
Notera att regelbunden användning av kemikalier/salt i smältningsprocessen kan orsaka kompaktering av granulatet och påverka grusunderlaget och på så sätt försvaga planens vattengenomsläpplighet. Kontinuerlig användning bör därför, om möjligt, undvikas.

Plan med eller utan uppvärmning
Beroende på om planen har uppvärmning eller ej finns vissa faktorer att ta hänsyn till för att underliggande system ej ska skadas. Kontakta oss gärna för råd kring din just ditt system.

Minska spridningen av granulat och mikroplaster

En viktig punkt i underhållsarbetet är att minimera spridningen av gummigranulat och mikroplaster från konstgräsplanen. Här finns flera insatser att göra i och kring planen som både verkar positivt på ekonomin och miljö.

Ladda ner vår guide! - Hur sköter man en konstgräsplan på bästa sätt

Att tänka på kring underhåll av konstgräsplaner Unisport

Utbildning i drift & underhåll av konstgräsplaner

Löpande utbildning / fortbildning kring underhåll av konstgräsplaner är en viktigt investering för att underhållsarbetet ska bli så bra som möjligt. Kontakta oss för mer information så anpassar vi en utbildning som passar era förutsättningar.

Med lång erfarenhet kring underhåll och service av konstgräsplaner hjälper vi dig gärna med rådgivning anpassade utifrån dina förutsättningar och behov.

Taggad med

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Småland, Öland, Gotland, Halland, Värmland, Västergötland, Bohuslän

Skicka mail

christian cerna unisport

Christian Cerna

Sales Outdoor

Tips & råd Visa alla

anlägga konstgräsplan vad ska man tänka på unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Hållbart konstgräsprojekt - Vad bör man tänka på?

varför välja FIFA Quality unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad innebär FIFA Quality Programmet?

vad kostar det att anlägga en konstgräsplan unisport Tips & råd

#Konstgräs fotboll

Vad kostar det att bygga konstgräsplan?

Kontakta oss

Unisport använder cookies för att göra din upplevelse på vår hemsida så bra som möjligt. Genom att använda denna sida godtar du vår privacy policy.