Pulsbyn i Degeberga - ett område som inspirerar till rörelse!

Pulsbyn är en spontanidrottsyta och en social mötesplats mitt i byn Degeberga. Det är handlingskraftiga och lokala eldsjälar som har landsatt detta projekt som ger förutsättningar för en aktiv livsstil för alla i byn, ung som gammal!

Unisport har levererat konstgräsplanen, löparbanan, bollfångarnät/staket, beachplanen, löparslingan, basketkorgar, motorikbanan, utegymmet samt konstgräsytor.

Unisport och Degeberga Byalag har haft ett bra och nära samarbete genom hela projektet. Vi har tillsammans tagit fram idéskisser som är baserade på att passa behovet hos de som ska nyttja anläggningen, unga och gamla bybor i Degeberga. Vi har också haft fokus på att hitta kostnadseffektiva lösningar, ett exempel är löparbanorna och motionsslingan i konstgräs, som har ett enklare markarbete än gummibeläggning som normalt används för löparbanor. 

Anläggningen kommer om allt går enligt plan att kompletteras med en padelbana senare i år. Degebergas Byalag är på god väg att lösa finansieringen för padelbanan.

Tveka inte att kontakta våra säljare om ni går i funderingar på att skapa en mötesplats som ska inspirera till rörelse och aktivitet. Vi har stor erfarenhet när det gäller anpassade lösningar för olika målgrupper, vi är också behjälpliga med tips och idéer hur ni kan lösa finansieringen.

Fakta

Projektidén var att anlägga en spontanidrottsyta och social mötesplats mitt i Degeberga by, för att skapa en plats där olika samhällsgrupper kan träffas, skapa relationer och vara fysiskt aktiva tillsammans. Projektet ska göra Degeberga till en by i rörelse: en PULS-by. I byns skola har man identifierat stora skillnader i barnens hälsostatus och därför startat upp en satsning på rörelse varje dag, en så kallad PULS-skola. I en samverkan mellan byalaget, byns idrottsföreningar och pensionärsförening nöjer man sig inte med en PULS-skola utan har skapat en hel PULS-by som når alla generationer och skapar förutsättning för fysisk aktivitet och rörelse hela livet. 

Pulsbyn i Degeberga har finansierats genom bidrag från Arvsfonden, Leader (EU-projekt), Riksidrottförbundet, Skåneidrotten samt Kristianstads kommun.

mattias carlsson unisport

Mattias Carlsson

Business Unit Developer Outdoor

magnus ericsson

Magnus Ericsson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)70 389 85 80 +46 (0)418 766 27

Land:

Sverige

Distrikt:

Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppland, Gästrikland, Dalarna, Närke, Hälsingland, Härjedalen, Västerbotten

Skicka mail

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Skåne, Blekinge

Skicka mail

Kontakta oss