Så skyddar vi vår miljö

- Vi vill ge tillbaka

 

KPI:er för vårt hållbarhetsarbete
Som en del av ISO 9001- och 14001-processerna rapporterar Unisport ett antal nyckeltal för verksamheten (KPI) varje år som tillsammans ger en bild av hur företagets hållbarhetsarbete har utvecklats. Unisport genomförde 2018 en granskning av företagets hållbarhetsindikatorer, bland annat antal återvunna fotbollsplaner, antal medarbetare som deltog i utbildningar vid Unisport-akademin och antal sålda Saltex BioFill™-mattor.

Miljöpolicy
Unisport bedriver ett aktivt miljöarbete. Genom att använda rätt metoder, material och energianvändning i våra processer arbetar vi kontinuerligt för att minimera påfrestningar på miljön.

Detta innebär att vi strävar efter material som har en lång livslängd och bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar med att hitta material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp.

Alla anställda ska ha kunskap om miljöarbetet och få lämplig information/utbildning i ämnet så att miljöfrågor är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi vill ständigt utveckla vårt miljöarbete för att hela tiden upptäcka risker och förbättringsmöjligheter på miljö- och energiområdet. Vi följer miljölagstiftningen och arbetar aktivt med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

EN BÄTTRE MILJÖ GENOM HÅLLBARA PROCESSER OCH PRODUKTER

Läs mer

INSPIRERA TILL LEK OCH RÖRELSE

Läs mer

EN HÅLLBAR FRAMTID GENOM SAMARBETEN

Läs mer

Saltex BioFill™

Ett 100% naturligt och miljövänligt ifyllnadsgranulat till konstgräsplaner.

Läs mer
Kontakta oss