Saltex BioFlex™

Ett miljöanpassat infill till konstgräsplaner. Ger optimala förutsättningar när det gäller spelarsäkerhet, spelegenskaper och miljöaspekter.

Certifierat för både bredd och elitfotboll

Saltex BioFlex™, som är den senaste medlemmen i vår portfölj av konstgräsinfill, är en belagd mineral som till 98% består av specialsand. Dess egenskaper gör att konstgräsplanen får optimala förutsättningar när det gäller spelarsäkerhet, spelegenskaper och miljöaspekter.

unisport bioflex

Saltex BioFlex™ levereras i vårt konstgrässystem MTRX Ultra som är godkänt för både bredd och elitfotboll enligt FIFA Quality och Quality Pro. Det krävs ingen ytterligare stabilisering eller infill i konstgrässystemet som är fullt återvinningsbart. Egenvikten på Saltex BioFlex™ resulterar i drastiskt minskad spridning av infillet, vilket är en stor fördel.

Saltex BioFlex™ är designat för att infillet ska stanna kvar i konstgräset. Detta kan tydligt ses i resultaten av Splash-testet enligt FIFA2015. Materialet är också vattenavvisande och uppfyller kraven på REACH.

saltex bioflex infill till granulatfria konstgräsplaner unisport

Certifierat för miljö och hälsa
Saltex BioFlex™ uppfyller DIN 18035-7:2014-10 för "Environmental Compatibility of Artificial Turf Surface. I tillägg följer den även DIN-EN 71-3 - en standard för innehåll i leksaker och produkter i direktkontakt med mat. 

Minimalt med splash
Splash er definitionen på hur mycket infill som stänker upp från planen när t ex en boll studsar eller en spelare springer på konstgräset. Tack vara infillets egenvikt och design har vi uppmätt rekordlåga splashvärden vilket innebär minskad spridningen av infill från konstgräsplaner.

Unisport installerade i höstas Saltex Ultra MTRX 35 med BioFlex™ på Johannesbäcksskolan i Uppsala.

Om Saltex BioFlex™

 • 98% naturprodukt /100% funktionell
 • Uppfyller FIFA Quality och FIFA Quality PRO
 • Högsta brandklassificering Bfl-S1
 • 85% lägre splash/stänk i jämförelse med andra standard system med gummigranulat
 • Hög egenvikt som säkerställer att infillet stannar kvar i konstgräset
 • Lägre transportkostnader då man minimerar påfyllning av infill
 • Kan återvinnas och återproduceras

Godkännande & certifieringar

 • FIFA Quality och Quality Pro
 • DIN 18035-7:2014 
 • EN/DS 71-3 (säkerhet för leksaker)
 • 18 PAH (innehåll av PAH test)
 • VOC (luftkvalitetstest för inomhusbruk)
 • Bfl-S1 (högsta brandklassificering)
 • FDA Food contact status - 21 CFR 176.170

Material för nedladdning

Kontakta våra medarbetare

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

Jag vill veta mer
Kontakta oss