Service & underhåll av padelbanor

För att padelbanorna i er anläggning ska bibehålla en hög kvalité och optimala spelegenskaper under tid krävs ett regelbundet underhåll och årlig service. Underhåll som håller hallen fräsch och låter er upptäcka eventuella skador i tid. Service som motverkar risken för skador på både banor och utövare som i längden kan bli extra kostsamma.

Regelbunden service säkerställer säkra och attraktiva padelbanor

Regelbunden service ger attraktiva anläggningar och banor vilket är viktigt för att bl.a. vara det självklara valet för padelspelaren i din stad. Service är också en säkerhetsaspekt för att minimera all risk för eventuella skador som kan uppkomma under padelspel, både på spelare men också på själva banorna. 

Vad är skillnaden  på underhåll och service?

  • Förebyggande underhåll: utförs av ägaren
  • Service: utförs av specialiserade företag kontrakterade för dessa uppdrag, med kvalificerad personal och anpassade maskiner.
     

service padelbanor unisport

 

Kontinuerlig service är viktigt för


Säkerhet
Säkerheten är otroligt viktig kring padelbanor. Bara glasen väger flera hundra kilo och skulle kunna innebära förödande konsekvenser vid en olycka. Det är även viktigt att spelunderlaget är anpassat och skonsamt för kroppen och dess ligament samt att inga vassa föremål, skruvar etc. sticker ut från konstruktionen eller mattan.

symbol unisport


Prestanda
En padelbana som kontinuerligt underhålls behåller sin prestanda och fina spelegenskaper under lång tid. Att spela på en padelbana med bra prestanda, trevlig miljö och bra spelegenskaper blir en avgörande faktor när spelarna ska välja anläggning.

Exempel: Jämn bollstuds i gräset, rätt höjd och fräscha nät, bra belysning, samma studs i alla glas, bollfångarnät mellan banorna är exempel som tillsammans med städade lokaler kommer attrahera utövarna att välja er hall.

symbol unisport

Hygien
I konstgräset samlas en mängd smuts, damm och hudavlagringar som tränger ner och försvinner för blotta ögat. Även föremåls som hårspännen och örhängen försvinner ner och kan om man faller göra skada. Regelbunden städning, både yt och djuprengöring med borstmaskin skapar en ren och tilltalande miljö. Även vikten av rena padelglas gör stor skillnad för spelet jämfört med om glasen har friktionsmärken el märken som skapas av smuts, svett etc. Smutsiga glas påverkar både känslan och spelet negativt. 

OBS!
En borste eller städmaskin avlägsnar endast det som finns på ytan. Därför bör man minst en gång om året göra en djuprengöring för att avlägsna allt oönskat material som trängt ner i kosntgräset. Detta utförs med speciella maskiner, rådgör med oss för att hitta den bästa lösningen.

symbol unisport


Livslängd
En padelbana kan hålla bra kvalitet och prestanda under lång tid om underhållet sköts. Lång livslängd innebär även ekonomiska fördelar för dig som hallägare. Om du inte underhåller dina padelbanor eller din anläggning kommer slitage att tidigt göra att du behöver byta ut och ersätta med nytt material vilket i längde blir en dyrare investering än nödvändigt. Service är även ett motkrav för att ni som hallägare ska bibehålla garantierna för banorna.

Längre livslängd innebär även mindre påverkan på miljön när produkterna kan användas under längre tid. Vid ett konstgräsbyte tar Unisport ett ansvar att återanvända eller återvinna allt material och produkter i största möjliga utsträckning.

Garantier
För att garantier ska gälla behöver dina padelbanor underhållas och skötas på rätt sätt. Underhållet gäller både konstruktion, konstgräs, glas och nät var för sig.  

Säkra investeringar
Att underhålla en padelbana är enkelt och kan utföras av befintlig servicepersonal. I vissa fall kan delar av underhållet dock behöva läggas ut till specialiserade underhållsbolag. 

service underhåll padelbanor

Åtgärder i ett serviceprogram

  • Översyn av bultar och skruvar
  • Översyn av glas, dess fogar och fästen
  • Lagning av skarvar i konstgräset
  • Borstning av konstgräs
  • Byte av konstgräs
  • Rengöring av padelglas

Medarbetare att kontakta

viktor larsson unisport

Viktor Larsson

Sales & Project Manager Athletics

Kontakta oss för service och underhåll av padelbanor
Kontakta oss