Sviktpad till konstgräsplaner

Stötdämpning och energiåtergivning i ett konstgrässystem kan erhållas från ifyllnadsmaterialet, det sk gummigranulatet som läggs i ett konstgräs, alternativt från en sviktpad som läggs under ett konstgräs och då i kombination med ifyllnadsmaterial.

Konstgrässystem med eller utan sviktpad

Lägger man ett konstgrässystem med sviktpad kommer planen att erhålla god svikt från själva paden och mängden ifyllnadsmaterial som läggs i konstgräset kan minskas. Dock är det viktigt att aldrig lägga lägre än 15mm med ifyllnadsmaterial, detta för att fotbollsskons dubbar ska få bra fäste och planen ska kunna vara spelbar även vintertid. Vid val av sviktpad används ett konstgräs med lägre stråhöjd anpassat just för en mindre mängd gummigranulat.

Beroende på vilka förutsättningar man har, finns olika varianter av sviktpad att lägga. Krav avseende miljö, återvinning, planvärme eller ej, är viktiga aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett konstgrässystem med sviktpad.

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Sales Artificial Turf & Air Domes

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

unisport mats rotting

Mats Rotting

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 209 92 61

Land:

Sverige

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss

Unisport använder cookies för att göra din upplevelse på vår hemsida så bra som möjligt. Genom att använda denna sida godtar du vår privacy policy.