Sviktpad till konstgräsplaner

Beroende på vilka förutsättningar man har, finns olika varianter av sviktpad att lägga under ett konstgräs.

Konstgrässystem med eller utan sviktpad

Lägger man ett konstgrässystem med sviktpad kommer planen att erhålla god svikt från själva paden och mängden ifyllnadsmaterial som läggs i konstgräset kan minskas. Dock är det viktigt att aldrig lägga lägre än 15mm med ifyllnadsmaterial, detta för att fotbollsskons dubbar ska få bra fäste och planen ska kunna vara spelbar även vintertid. Vid val av sviktpad används ett konstgräs med lägre stråhöjd anpassat just för en mindre mängd gummigranulat.

Beroende på vilka förutsättningar man har, finns olika varianter av sviktpad att lägga. Krav avseende miljö, återvinning, planvärme eller ej, är viktiga aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett konstgrässystem med sviktpad.

PowerPlay sviktpad

- För maximal prestanda

Med PowerPlay får du en produkt med mycket hög sportslig och funktionell prestanda under lång tid.

 •  Unik dräneringslösning
  Klarar stora mängder vatten och kan med fördel leda vattenmassorna till planens sidor för effektiv återvinning/användning.
 •  Bibehållen prestanda och form
   Återställer sin form efter hög belastning samt bibehåller sin stötupptagningsförmåga över hela planen under lång tid.
 •  Goda isolerande egenskaper
   Då produkten genomgått en expansionsprocess drar den inte till sig vatten. Ingen risk för frysning/hårt underlag vintertid.
 •  Återvinningsbar
   Ett miljösäkert material som är 100% återvinningsbart.

powerplay sviktpad unisport

Sportsliga fördelar

 • Höga HIC-värden för spelarnas säkerhet
 • Bibehåller fina spelegenskaper under lång tid
 • En hållbar och slitstark lösning

PU-baserad sviktpad

En prefabricerad pad som har öppna celler vilket gör att den absorberar vatten.

Har en låg isoleringsförmåga vilket gör den lämplig för konstgräs med värmesystem. Uppfyller alla kända miljökrav. Levereras i rullar med tjockleken 12 eller 14 mm.

PE-baserad sviktpad

En prefabricerad pad  som har slutna celler vilket gör att den inte absorberar vatten. Har en patenterad håltagning med bra vattengenomsläpplighet och bra spelegenskaper även under regniga perioder.

Förlänger säsongen då den inte fryser. Lämplig för konstgräs utan värmesystem. Ej lämplig för konstgräs med värmesystem. Uppfyller alla kända miljökrav. Levereras i rullar med tjockleken 10 mm, 12 mm eller 15 mm.

Platslagd sviktpad (e-layer)

En plastlagd pad har en tjocklek på 15-25 mm och tillverkas av polyuretanbundet SBR-gummi. Idag finns det lång erfarenhet av platslagda sviktskikt som stöt och sviktskikt under konstgräs. En viktig komponent i paden är det bindningsmedel av PU som ger denna typ av pad dess livslängd. Negativa egenskaper med denna pad är att den är svår att återvinna samt att det är svårt att kontrollera kvalitén efter utförande.

Uppfyller miljökraven enligt DIN 18035-7.

 

 

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Jag vill veta mer
Kontakta oss