Tennisklubbar

Funderar du på att anlägga en padelbana som ett attraktivt komplement till tennisen?

Mobil padelbana för snabb och enkel installation

Med vår mobila padelbana som installeras på befintlig tennisbana utan att förstöra underlaget, kommer du enkelt och snabbt igång med padel utan större investeringar.

Med en storlek på ca 200m2 kräver en padelbana minimalt med plats i jämförelse med  t ex en tennisbana. På samma yta som en tennisbana kan man anlägga tre padelbanor med plats för 12 aktiva spelare samtidigt.

padelbana storlek

Räkneexempel beläggning padelbana

Normal taxa för en padelbana skiljer sig efter intresse, beläggning samt stor- eller småstadsplacering. Man kan även anpassa taxan efter tiderna där man ex. tar en högre taxa mellan kl 16 - 22 då det normalt är en högre beläggning.

Idag ser timtaxorna ut ungefär enligt nedan beroende på stor- alt småstad.

Timtaxa Storstad: 350 - 550 kr/tim
Timtaxa Småstad: 280 - 350 kr/tim

Nedan en enkel jämförelse på beläggning mellan en tennisbana  och tre padelbanor (på samma yta som en tennisbana om 200m2).

Beläggning tennisbana:
Antal timmar per dag: 6
Antal personer per timme: 2
Beläggningsgrad: 12 pers per dag x timtaxa ca 150:- per person = Intäkt 1800:-

Beläggning padelbanor:
Antal timmar per dag: 6
Antal personer per timme och bana: 4
Antal padelbanor: 3
Beläggningsgrad: 72 pers per dag (6x4x3) x timtaxa ca 120:- per person = Intäkt 8640:-

Andra inkomstkällor

Att anlägga padelbanor istället för tennisbanor genererar ekonomiska fördelar för anläggningen samt även merförsäljning i restaurang & shop.

Önskar offert / prisuppgift padelbanor
Kontakta oss