TRiQ Fotbollsmoduler inspirerar och utvecklar fotbollsspelare i Hittarps IK

TRiQ fotbollsmoduler skapar inspirerande träningsmöjligheter runt din fotbollsplan. På Hittarps IP kan nu barn och ungdomar träna teknik både innan, under och efter fotbollsträningen. 

Unisport har levererat TRiQ fotbollsmoduler till Hittarps IK. Fotbollsplanen har försetts med 4 moduler som skapar optimala förutsättningar för teknikträning och blir ett roligt inslag i den vanliga fotbollsträningen. Modulerna lockar även till spontanträning eller egenträning utanför den ordinarie träningen.

Modulerna på Hittarps IP är: 2 st TRiQ Skill Wall och 2 st TRiQ Skill Corner
 

Ökar nyttjandegraden av befintlig idrottsplats

Idag gapar de flesta anläggningarna tomma utanför tränings- och matchtid. Modulerna ger optimala förutsättningar till spontanidrott och egen teknikträning oavsett tid på dygnet vilket gör att idrottsplatsen kan nyttjas på ett bättre sätt, även utanför träningstid.

Läs mer om TRiQ fotbollsmoduler >>

Christian Andersson Unisport

Christian Andersson

Sales Outdoor

Telefon:

+46 (0)72 573 51 52 +46 (0)418 766 24

Land:

Sverige

Distrikt:

Skåne, Blekinge

Skicka mail

Kontakta oss