Värmesystem till konstgräsplan

I länder med kalla vintrar och mycket snö kräver många fotbollsklubbar att planerna ska kunna användas året om.

Val av värmesystem till konstgräsplaner

Unisport kan leverera och installera vattenburna och eluppvärmda värmesystem. Beroende på vilket system som väljs installeras det i underliggande grusskikt, i pad eller ovan pad. Val av värmesystem styrs oftast av de lokala förutsättningar som t ex avstånd till fjärrvärme, befintlig pad eller önskat driftsätt.

Uppvärmning efter behov
Styrning av planvärme kan anpassas utifrån olika behov. Antingen värms hela planen upp eller endast vissa zoner, allt beroende på vilken träning som ska utföras.

Vilket system passar Era förutsättningar?

Vilket system som som är bäst att använda beror på en rad faktorer. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just era behov.

Arto Näätsaari Unisport

Arto Näätsaari

Project Sales Artificial Turf & AirDomes

andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

martin svedstam unisport

Martin Svedstam

Project Sales & Business Dev Manager Artificial Turf

Telefon:

+46 (0) 70 576 03 32

Land:

Sverige

Distrikt:

Göteborg

Skicka mail

Jag vill veta mer
Kontakta oss