Västerstrands Idrottsplats får konstgräs med miljövänligt ifyllnadsgranulat

Västerstrands Idrottsplats i Karlstad har nu ersatt befintlig konstgräsplan med konstgräs innehållande Saltex Biofilll™, ett biologiskt och nedbrytbart ifyllnadsgranulat. Planen är den tredje i sitt slag som installerats i Sverige. Samma konstgrässystem finns även i Botkyrka på Fittja IP och i Kombihallen i Malmö.

Karlstad Kommun arbetar intensivt med att minimera spridningen av ifyllnadsgranulat och mikroplaster från sina konstgräsplaner, bl a genom att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar som effektivt samlar upp allt granulat som sedan kan återföras till planen. Utöver detta har nu Västerstrandsskolan, Västerstrands Idrottsplats fått miljövänligt ifyllnadsgranulat.  Saltex BioFill™ är en del av det världsunika Saltex Legacy™ konstgrässystem.

Saltex BioFill™- ett miljövänligt och fossilfritt ifyllnadsgranulat för konstgräs

Saltex BioFill™ är världens första 100% växtbaserade ifyllnadsgranulat som är industriellt processat. Granulatet utvinns av sockerrör och är biologiskt nedbrytbart.

 

biofill saltex unisport miljövänligt ifyllnadsgranulat granulat

 

Fakta

Saltex BioFill™ är certifierat som

  • 100% nedbrytbart
  • 100% komposterbart
  • 100% organiskt
  • Kan återvinnas till bl a  nytt ifyllnadsgranulat
andreas jakobsson unisport

Andreas Jakobsson

Business Unit Manager Artificial Turf Football

Kontakta oss