vedlikehold av idrettsanlegg unisport

Service

Unik kompetanse og erfaring

Takket være vår lange erfaring, har vi sett verdien av at idrettsplasser, haller og andre aktivitetsområder helt fra første pennestrøk planlegges og designes ut fra hvilke forutsetninger som skal gjelde for det nye anlegget. Hvem er brukerne, hvilke idretter skal inn, hvordan skal bruksfrekvensen være etc. Gjennom erfaring og unik kompetanse hjelper vi deg å finne de beste løsningene for ditt behov. Både i planlegging og byggefasen, og minst like viktig; planlegging og gjennomføring av vedlikehold og service etter åpning.  Det er svært viktig å ha en god plan for service og vedlikehold, som er tilpasset anleggets bruksmønster. Dette sikrer at anlegget og utstyret holder høy standard i mange år. Uten en god plan vil kvaliteten forringes hurtigere, med større kostnader knyttet til utskifting og større fare for skader som konsekvens.

 

Skreddersydd service og bistand

Unisport tilbyr tjenestekonsept som omfatter skreddersydde idrettsanlegg og aktivitetsflater. Vi hjelper dere hele veien, fra design til komplette og tilpassede løsninger, utstyr til anlegget og service/vedlikehold.

Rådgivning i planleggingsstadiet

Våre flinke og erfarne ansatte vet hva som er viktig å prioritere i planleggingen for å få beste ut av det ferdigstilte anlegget. Vi vet hvilke formelle og uformelle krav som stilles. Hvis du inkluderer oss i planleggingen og følger de råd vi gir, kan du derfor føle deg trygg på at du får et anlegg tilpasset gjeldende standarder og reglement, og som holder best tenkelig kvalitet i mange år fremover.

service montage montageteam unisport

God planlegging gjør også forutsetningene for montering av innredning og fastmontert utstyr smidigere og mer kostnadseffektiv. Jo tidligere i prosessen vi kommer inn, jo bedre er det! Vi hjelper med råd, tegninger og løsningsforslag. Siden vi har egen produksjon, kan vi også spesialtilpasse det meste av utstyr, slik at din idrettshall eller aktivitetsflate skal fungere helt optimalt.

Support sportartikler

Vi tilbyr også rådgivning i forhold til sportsutstyr, slik som mål til ulike idretter og turnutstyr, Vårt personal har unik kompetanse og interesse for mange ulike idretter, mange har deltatt selv, både på nasjonalt og internasjonalt toppnivå.

Utdanning og opplæring

Hvilke krav stilles til daglig vedlikehold av ditt idrettsanlegg? For å opprettholde anleggets standard er det viktig med jevnlig vedlikehold, og at dette gjøres korrekt. Vi kan stå for utdanning/opplæring av de som skal ha den daglige oppfølgingen av anlegget, for eksempel arenaansvarlige og banemestere. Vi har også en egen avdeling for service og ettermarked, som er klare til å hjelpe etter at anlegget er tatt i bruk.

Contact details
Your inquiry
Data privacy policy When you submit to our webform you will agree and consent to the Privacy Policy. Read more here.
Kontakt Oss